سبزوار،گرفتاردرمثلث بیکاری

سبزوار، گرفتاردرمثلث بیکاری جوادمحمدی دارینی در یکی از شماره های گذشته این نشریه  درباره بیکاری جوانان سبزوار قلم زدیم ولی

ادامه مطلب

گویا مسئولین هنوزخوابند !!!

گویا مسئولین هنوزخوابند !!! درحاشیه های شهر فقط رسانه ها بیدارند در این شماره قصد داریم به کمبودها و بی

ادامه مطلب

تکریم سالمندان را پررنگتر کنیم

تکریم سالمندان را پررنگتر کنیم درهفته سالمندان قرارداریم؛ هفته تکریم منزلت سالمندان، فرصتی است تا همه ما به یاد آوریم

ادامه مطلب

شهردار سبزوار حکم کشوری گرفت

شهردار سبزوار حکم کشوری گرفت طی حکمی از سوی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

ادامه مطلب

اعتراض خانواده های معظم شهدای سبزوار به نامگذاری خیابان شهیدان حسینی ثانی به کلیدر

اعتراض خانواده های معظم شهدای سبزوار به نامگذاری خیابان شهیدان حسینی ثانی به کلیدر رئیس اداره بنیاد شهید و امور

ادامه مطلب