والی را خبردار کنید اوضاع شهرمان بسیار وخیم است

والی را خبردار کنید اوضاع شهرمان بسیار وخیم است

والی را خبردار کنید اوضاع شهرمان بسیار وخیم است: اگرچه برخی ازبزرگان سرزمین مان ایران ازیاد رفته اند ولی بعضی وقت ها اوضاع واحوال وروزگار مردم ما را به یاد آن بزرگان واشعار ومطالب آنها می اندازد. اوضاع ناخوش امروز سبزوار شعر زیبای شاعره نامدار ایران؛پروین اعتصامی را درخاطرم تداعی کرد که درآن شعر زیبای خویش حال و روز مردم ومسئولین را می سراید:محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت/ مست گفت:ای دوست: پیراهنست این ، افسار نیست. گفت مستی،زان سبب افتان وخیزان میروی/ گفت جرم راه رفتن نیست،ره هموارنیست! گفت باید تا تورا درخانه قاضی برم/ گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدارنیست… گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم/گفت والی از کجا درخانه خمار نیست!…گفت می بسیارخوردی ،زان چنین بیخودشدی/گفت:ای بیهودگو،حرف کم وبسیارنیست . گفت باید حد زندهشیارمردم،مست را/گفت هوشیاری بیار،اینجا کسی هوشیارنیست. این شعرزیبا دقیقا مصداق حال و هوای این روزهای شهرمان هست. گویا والی شهرمان این روزها یا خواب است یا خود را به خواب زده است. از کجای شهر بگویم که بوی ناامیدی از آنجا به مشام کسی نیاید!!! ابتدا بهتر است از متولیان مردمی شهر یعنی شورای شهر بگویم که گویا آنجا محلی برای قشون کشی علیه یکدیگر شده است گویا رسالت اصلی خود را فدای هوس های سیاسی ومادی خود کرده اند. یک روز خبرنگاران را بیرون می کنند، یک روز پارچ ولیوان به سوی همدیگر پرت می کنند! یک روز فحش وناسزا علیه هم نثار می کنند! روزی هم تمام دارایی شهر را آتش می زنند وبودجه شهرداری را به آتش می کشند وروزی دیگر گروهی را به خاطر ناتوانی در حل آن معضل ، علیه شهرداری اجیر میکنند. نمی دانم والی شهرمان یعنی جناب فرماندار درکجای این شهر خوابیده اند تا الان که نیاز است اورا بیدار وهشیار سازیم. جناب فرماندار مگر این شهر بی در وپیکر شده است که هر کسی در هر رده ای هست ساز خود را می زند نه قانون سرشان می شودو نه مردم را . با آبروی شهر بازی می کنند وشما همچنان خفته اید.آیا با خود نیندیشیده اید که آتش زدن بودجه شهرداری یعنی چه؟ آیا فکر نکرده ای که شهرداری ما با وجود بودجه از پس یک سیلاب شهری بر نمی آید چه رسد به آن زمانی که بودجه ی سالیانه اش را بجای تصویب آتش بزنند. گویا ترامپ دیگری در شهرمان وجود دارد وما وشما خبرنداریم البته شما خبر دارید ولی سکوت اختیار کرده ای. چرا؟ از ابتدای این شورا جنجال وسروصدا درآن موج می زند . مگر وظیفه فرماندار؛نظارت برشوراهای محلی وشهرداری ها نیست. (از نمایندگان  مجلس هم که دیگر کاملا نا امید شده ایم وگویا اصلا وجود خارجی ندارند البته یکی ازآن بزرگواران بعضی وقت ها نمایان می شود فعالیتی انجام می دهد ولی دیگری گویا از ابتدای رد صلاحیتش وپیش از کرونا خود را قرنطینه کرده است! وشاید هم قرنطینه اش کرده اند. دادستان محترم هم گویا نمی خواهد دراین قضایا به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند). بگذریم؛ جنابعالی گویا فقط بر دعواهای اعضای شورای شهر مثل دو نفر که درخیابان با هم دعوا می کنند وبقیه نگاه می کنند شما هم فقط نگاه می کنید!!! جناب فرماندار؛ جنابعالی شاید کرونا گرفته ای وخود را قرنطینه کرده ای ومردم خبر ندارند. نمی دانم از اخبارکرونایی شهرمان هم خبر دارید. شاید فقط به اخبار تناقض گونه علوم پزشکی بسنده می کنید و از گورستان خیر آباد و فوتی های کرونایی بی خبرید که شهر را به حال خود رها کرده اید وپروتکل های بهداشتی را کنار زده ومردم هم به طور عادی چونان پیش از کرونا در شهر می گردند وتجمع می کنند وامرارمعاش می کنند! جناب فرماندار؛این فقط گوشه ای از اوضاع وخیم  شهرمان بود. آقای فرماندار؛نماینده عالی دولت درشهرستان : هشیار باشید وبرگردید به شهر ودرسامان دهی آن تدبیری بیندیشید که تدبیرم آرزوست./جوادمحمدی دارینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *