مطالبه‌گري ونماینده مطالبه گرنیازامروزجامعه ی ماست


یادداشت:
جوتدمحمدی دارینی
مطالبه‌گري ونماینده مطالبه گرنیازامروزجامعه ی ماست
در ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری دردیداری که با برخی ازدانشجویان داشتند یکی از بحث های موردنیازجامعه ی امروزی ما را که شدیدا هم جزء نیازهای امروزی است مطرح کردند وآن بحث “مطالبه گری” می باشد.معظم له درقسمتی از فرمایشات خود دراین باره فرمودند:«از نظر من هيچ كس مصونيت آهنين ندارد همه در مقابل قانون و مسئوليت‌هاي خودشان پاسخگو هستند و بايد جواب دهند. هميشه اين ملت نياز دارد به اينكه مسئولان او پاسخگوي مسئوليت‌هاي بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسش و مطالبه‌گري در مردم وجود داشته باشد.» . لذا با توجه به تأكيدات مؤكد در اين زمينه، بايد اذعان داشت:تاكنون فرهنگ مطالبه‌گري اجتماعي در جامعه انقلابی ما که خود برگرفته از یک مطالبه گری اسلامی اجتماعی بود نهادينه نشده وبا وجود گذشت بیش از چهل سال از انقلاب هنوزاین اصل متاسفانه مورد غفلت واقع شده ودرچند سال اخیرحتی به فراموشی سپرده شده است. به این دلیل که اكثر مردم جامعه ما به ‌دلايل مختلف از جمله نداشتن دغدغه حوزه اجتماعي، عدم آگاهي و شناخت كافي مردم از حقوق قانوني و اجتماعي‌شان و تاثير آن بر زندگي و اجتماع و با بيان اينكه نمي‌دانيم و اطلاع نداريم كجا برويم و به چه كسي بگوييم» حال وحوصله مطالبه گری وپرسش گری را ازدست داده اند درعین حالی که مي‌دانيم مطالبه‌گري از حقوق اوليه آحاد مردم جامعه است .ازطرفی نبود فرهنگ مطالبه‌گري در بين مردم وعدم پاسخ گویی مسئولین به خواسته ها ومطالبات مردم دردرازمدت موجب یاس شده است وهمین عوامل موجب‌شده تا كمتر بتوانند از اين حق خود در جامعه استفاده ‌نمايند. اصولا براي داشتن جامعه اي پويا بايد روحيه مطالبه‌گري در بين احاد افراد جامعه افزايش يابد و از آن سو مسئولين در نهادهاي مختلف اجتماع هم خود را پاسخگوي دانسته و بدانند كه پست و مقام و عنواني كه به آنها سپرده شده، فرصتي براي خدمت هر چه بيشتر به مردم است.در اين بين متاسفانه برخي مسئولين و مديراني در دستگاه‌هاي دولتي و غير‌دولتي و بعضا نهادهاي مردمي هم حضور دارند كه خود را تافته جدا بافته از مردم مي دانند و بعضا پاسخگوي كارهاي غيرقانوني خود هم نيستندوبا مردم برخورد خوبي ندارند، غافل از اينكه اين عنوان و مقام‌ها زودگذر است و در مقابل مردم بايد پاسخگو باشند و لذاهر چه روحيه مطالبه‌گري مردم افزايش يابد به طور حتم عمر مديريت اين نوع افراد كوتاه خواهد شد.دراولین روزهای بازگشایی مجلس یازدهم نیز قرار داریم که دراصل از مشخصه های اصلی یک نماینده علاوه برقانونگذاری ؛مطالبه گری است وازطرفی با بررسي ديدگاه‌ مقام معظم رهبري پيرامون لزوم نقدپذيري مسئولين و تقويت روحيه مطالبه گري در مردم واصرار جدي ایشان بر نقد سازنده و مطالبه دلسوزانه، از مديران كشور در جهت پيشبرد اهداف اسلام و انقلاب اسلامي براي رفع امور مسلمين وجود دارد وخوشبختانه روحیه انقلابی گری ومطالبه گری که ازسخنان نمایندگان منتخب دیارسربداران درزمان تبلیغات وبعد ازانتخاب برمی آید انتظارات بیشتری درجهت مطالبه گری ایشان ازمسئولین می رود به عنوان مثال:نخستین نکته ی مطالبه، بخصوص در ابعاد اجتماعی باید متضمن ارزش های واقعی و آرمان های آن جامعه باشد و مغایرتی با قانون و عرف حاکم بر آن جامعه نداشته باشد.مطالبه گری درجهت منافع شخصی وجناحی نباید باشد.بلکه باید درمطالبات ؛ منافع مردم را درنظرگرفت. دومین نکته اینکه بدانیم که مطالبه گری دریک جامعه ؛همه ی مسئولین، ارگان ها وسازمان ها وحتی نهادهای مردمی را باید دربرگیرد.متاسفانه برخی به یک باورغلط رسیده اند وآن اینکه مطالبه فقط باید از عوامل ومدیران اجرایی باشد؛ درصورتی که اینطور نیست وقتی طبق قانون اساسی همه دربرابر قانون مساوی هستند درپاسخگویی به مطالبات مردمی نیز مساوی هستند. وقتی مقام معظم رهبری می فرماید” همه درمقابل قانون ومسئولیت های خودشان پاسخگوهستند وباید جواب دهند” یعنی هیچکس دراین امراستثنا نیست.
نه اجرایی ، نه قضایی ونه نیروهای مسلح ونه حتی نهادهای مردم نهاد مثل شورای اسلامی وشهرداری.متاسفانه اگردرشهری مثل سبزوار قتل با اسلحه گرم روبه افزون است ؛ اگرشورای شهر با شهردار همیشه درگیراست واگربیکاری وبه دنبال آن بزهکاری وقتل رو به افزایش است دلیل اصلی آن به زعم ما عدم مطالبه گری است واگرهم بوده است فقط درارگان های دولتی دنبال بوده ایم وهیچگاه سراغ نیروی انتظامی وامنیتی وشورا اسلامی وشهرداری نرفته ایم .بیشتر به دنبال مچ گیری از نوع سیاسی وجناحی آن بوده ایم نه به دنبال منافع مردمی آن.البته باید هم نمایندگان ، هم نهادهای فرهنگی وهم رسانه ها نیز فرهنگ مطالبه گری واحیای آن دربین مردم را به طورجد دنبال باشند ودرجهت فرهنگ سازی مطالبه واحقاق حق خودشان ونحوه مطالبه گری را به مردم آموزش دهند وازهمه مهمتراینکه این باور را درمردم به وجود آورند که آنها خود می توانند مطالبه گرباشند وگوش شنوایی نیز هست که مطالبات آنها را بشنود وپیگیری کند چرا که زمانی افراد جامعه دچار بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شوند که افکار عمومی احساس می‌کند تأثیری در روند امور یا حل مسأله ندارد به عبارتی بین مطالبه اجتماعی و حل معضلات عمومی رابطه معنا دار و منطقی وجود ندارد و در این شرایط افراد جامعه به‌عنوان ناظران بی‌طرف از سعی و تلاش خود می‌کاهند و دچار نوعی درماندگی آموخته شده می‌شوند وتا مردم به این یقین وباورنرسند این فرهنگ مطالبه گری نیز رونق نخواهد گرفت. لذا امید است که نمایندگان محترم درمجلس شورای اسلامی اگر می خواهند جامعه زنده وپویا شود وحقی ضایع نگردد به کمک رسانه ها این باورازدست رفته را به مردم برگردانند که اگر این اتفاق بیفتد قطعا فساد ازجامعه وحداقل ازدیارخویش رخت برمی بندد واگر فساد ریشه کن شود به دنبال آن خدمت رسانی به مردم آسان ترمی شود ومردم نیززودتر ازهمیشه ازخدمات اجتماعی بهره مند خواهندشد. به امید آن روزان شاءا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *