غدیربازهم مظلوم واقع شد ! ! !

یادداشت مدیرمسئول: جوادمحمدی دارینی

دردهه ولایت ودرآستانه عیدبزرگ وبه قول نبی مکرم اسلام عید افضل امت اسلام وعیدالله اکبریعنی “عیدغدیر”قرارداریم.عیدغدیرازاعیادی است که درجامعه شیعی ما نیز حقیقتش مظلوم واقع شده است. یکی ازاعیادیست که مراسم شاد آن نیزغریب است.اگرچه خوشبختانه طی چندسال اخیربه غدیرنیزتوجه می شود وحتی کتاب های زیادی درباره آن نوشته شده است اما هنوزتا بزرگ داشتن آن مانند محرم وروشن نمودن حقایقی که درآن نهفته است فاصله زیادی داریم ومتاسفانه همچنان مظلومیت آن موج می زند.اما اینکه بیان شد غدیربازهم مظلوم واقع شد درپی واقعیتیست که این روزها درگیرودارکرونایی شدن کشوربا آن مواجه هستیم.درایامی که ایام سرور وشادمانی مسلمانان وبویژه شیعیان می باشد درکشورشیعه علوی  که باید پرچمدارغدیرومعرف این عید عظمی باشد درآستانه فرارسیدنش بازهم آن را کنارزدیم وبه مابعدآن یعنی محرم پرداختیم.ازهمین روزها برخی برای عزاداری محرم سخن می گویند هنوزعیدغدیرنیامده به استقبال محرم رفته وبرای دهه محرم برنامه می ریزند غافل ازاینکه غدیرمقدمه ایست که عاشورا ازپی آن بوجودآمده است.درکوچه وبازارومحلات سخن ازمحرم است. متاسفانه برخی بزرگان نیز درپی محرم ؛غدیررا فراموش کردند. رئیس دولت می گوید عزاداری درمحرم با رعایت پروتکل های بهداشتی باید برگزار شود. مداحی می گویدحتی اگربمیریم عزاداری محرم را برگزارمی کنیم وهییات عزاداری درخیابان ها راه می اندازیم.همه جا صحبت ازشیوه برگزاری محرم است.اما هیچکدام ازغدیرنگفتند.نه رئیس دولت ونه مداحان. هیچکدام نگفتند که بایدجشن غدیررا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارکنیم وهیچکس هم حاضربه جان دادن دراین راه نشد! نمی خواهم بگویم دراین شرایط جشن هم برگزارکنیم می خواستم مظلومیت دوباره ی غدیررا درامسال یادآورشوم.استقبال ازمحرم قبل ازغدیرکمی عجیب به نظرمی رسد این یعنی نشناختن غدیر؛ این یعنی عدم درک حقیقت غدیروفضیلت آن. بسیاری از بزرگان براین باورند که اگر عیدغدیر به درستی درک می شد وبه امامت وولایت امیرالمومنین علی (ع) وفرزندانش آن گونه که پیامبرفرمود می پرداختند فاجعه عاشورا به وجودنمی آمد. یعنی همانند محرم که برای عزای سید الشهدا (ع) دهه می‌گیرند، اگر برای غدیر دهه شادی می‌گرفتند، فاطمیه به وجود نمی‌آمد؛ اگر غدیر درک می‌شد، محرم به وجود نمی‌آمد غفلت ازغدیرعاشورا را رقم زد پس ما هم اگرمی خواهیم حقیقت عاشورا را درک کنیم وآن را به نسل بعدازخود به درستی انتقال دهیم وقیام حسینی را تبیین کنیم ابتدا باید حقیقت غدیر را درک کنیم وبه نسل خودوفرزندان شیعه بیان کنیم وبه حقایق نهفته و پرسش ها واحیانا شبهات پیرامون آن پاسخ دهیم به عنوان مثال یک سؤال به ذهن می‌آید که: هزاران نفر در طول تاریخ بدون هیچ درد سری به حکومت رسیده‌اند! ولی چرا در داستان غدیر خم و به حکومت رسیدن حضرت علی علیه‌السلام حتی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم هم به یک تهدید بزرگ از جانب خداوند محکوم می‌شود؟! آیا واقعاً داستان غدیر خم فقط به حکومت رسیدن ظاهری و دنیایی حضرت علی علیه‌السلام بود؟! و یا اینکه نه در پس پرده‌ی غدیر خم یک مسائل بسیار حیاتی‌تر و مهم‌تر بوده که ما از آن خبر نداریم؟ اینها را فقط نباید محدود به مطالعه کتاب کنیم چرا که همه دسترسی به آن ندارند؛ بلکه مبلغین دینی دردهه ولایت درمنابر باید به این موضوعات پاسخ دهند وآن را برای نسل آینده تبیین کنند تا با عبورازپل غدیربه درک عاشورا برسیم.دردهه ولایت قرارداریم حتی آذین بندی شهرآنهم درگوشه کنارشهر واشعارمربوط به غدیررا موکول به روزهای آخردهه نموده ایم درصورتی که این کاربایدمانندمحرم قبل ازشروع دهه آغازشودحتی به اندازه نیمی ازدهه فجرکه یک جشن ملی است شهر ومعابررا آذین بندی نمی کنیم شایداین راهم می خواهند به گردن کرونا بیندازند!درمحرم ده شبانه روزعزاداری می کنیم مراسمات مختلفی ازجمله مراسم شیرخوارگان، تعزیه خوانی، شام غریبان وده ها مراسم دیگربرگزارمی کنیم اما دردهه ولایت که آن هم ده روزاست ومتصل به غدیرمی شود هیچ مراسمی برگزارنمی شودجزروزغدیرکه آنهم مختصربرگزارمی کنیم.درمراسم شیرخوارگان درحالی که متخصصان تعلیم وتربیت می گویند این مراسم برای نوزادشیرخواره مضراست اصراربربرگزاری آن داریم اما همان را برای دهه ولایت که مراسم جشن وشادی هست برگزارنمی کنیم؛ تعزیه خوانی هرروزدرمحرم برگزارمی شود اما دریغ ازیک نماهنگ ازغدیر! متاسفانه ما ایرانی ها با روزهای حزن واندوه ائمه بیشترخوگرفته ایم تا جشن وشادی دراعیاد مذهبی . درصورتی که امام صادق (ع) فرمودند”شیعه ماکسی است که درشادی ماشاد ودرغم ما غمگین باشد”. مبلغین دینی درهرحسینیه ومسجدی درمحرم منبرمی روند ولی دردهه غدیردرهیچ مسجد وتکایایی سخنران ومبلغ دینی که ده شب سخنرانی کند نداریم.درمحرم هرشب درحسینیه ها،تکایا وهیئت ها اطعام داده می شود درصورتی که فضیلت اطعام درغدیربسیاربیشترازمحرم است. تنها‌ روزی که در روایت وارده از امامان معصوم(ع) سفارش به اطعام دادن به مؤمنان شده است، روز عید غدیر‌ است و درباره روزهای دیگر حتی روز عاشورا چنین سفارشی وجود ندارد؛ امام صادق(ع) فرمودند: غذا دادن به یک نفر در این روز مانند غذا دادن به همه پیامبران و صدیقان است. به گونه ای که حضرت اصلاً این روز را روز اطعام الطعام نامیدند. (بحار ج۹۵ ص۳۲۳) البته طی چندسال اخیرخوشبختانه دراین دهه به صورت سازمان یافته اطعام نیزداده می شود اما چقدرزیباست که هییآت حسینی نیزمانند محرم درحسینیه یا تکایا سفره علوی پهن کنند ومردم را دعوت به اطعام کنند.مسئولین هیئتی می توانند با تقسیم منابع مالی خود غدیررا نیزمانند محرم با کیفیت وکمیت بالا برگزارکنند البته مسئولین نهادهای غیردولتی ازجمله سازمان تبلیغات، ستاد نمازجمعه، اداره اوقاف وامورخیریه ودیگرسازمان های مردم نهاد باید درزمینه ی فرهنگ سازی برای ارج نهادن غدیر وحداقل همسان سازی غدیروعاشورا پیشقدم شوند ومسئولین هیئتی را دراحقاق حق غدیرآگاه وترغیب سازند. اگرچه درسال های اخیرکارهایی درزمینه غدیرانجام گرفته است اما اینها نسبت به فعالیت هایی که درمحرم انجام می دهیم بسیارکم است.رسانه ها نیزباید درزمینه غدیربیشترفعالیت کنند به تصویرکشیدن دهه ولایت ومعرفی غدیرازکارهای ضروری رسانه ها باید باشد که خوشبختانه رسانه هفت قلم امسال قبل ازشروع دهه ولایت معرفی غدیر را کلید زد .اگرچه امسال با وجود این بیماری منحوس نمی شود جشن ومراسم با حضورمردم برگزارکرد اما می شود با تزیین هرمحله ازسوی ساکنان آنجا وهمت شهرداری وبا کمک هیئت محله با پخش شربت وشیرینی واطعام با ظروف یکبارمصرف بویژه به فقیران ، عیدی دادن به همدیگر، خصوصا به کودکان وحتی به اعضای خانواده خود وبچه های خودمان که سفارش ائمه معصومین علیهم السلام است ؛این عید بزرگ غدیر را ارج نهیم وعیدی را مختص به سادات نکنیم اگرچه دیداربا سادات وعیدی گرفتن ازآنها به نوبه خود خوب ویادآورغدیرمی باشد.همه باید درپیاده نمودن شعائروفضائل غدیرتلاش کنیم وآن را به مردم معرفی کنیم وعظمت غدیررا یادآورشویم.اگرغدیررا شناختیم مسلما عاشورا وفلسفه قیام عاشورا را نیزخواهیم شناخت چرا که به قول معروف چون که صدآمد نود هم پیش ماست. اهمیت واقعه غدیر در قرآن و روایات متعدد بارها تأکید شده است و همه باید به سهم خود برای زنده نگه‌داشتن بیشتر این واقعه در تاریخ تلاش کنیم چرا که واقعه غدیر از عاشورا، اربعین ،فاطمیه و همه اعیاد مذهبی و ولادت‌های ائمه معصومین(ع) مهم‌تر است، به این خاطر که در این واقعه تمامی زحمات پیامبر به ثمر رسید وتبیین غدیرازسوی پیامبرملاک اتمام رسالت ایشان به نحواحسن بود. پس بیاییم غدیریون را که خوشبختانه درچندسال اخیردرشهرمان فعال شده است فراگیرکنیم درهرکوی وبرزن، بخش وروستا شعبه ای ازغدیریون ایجادکنیم وجشن شادی غدیررا با معرفی شعائروفضائل آن با شرکت گسترده مردم همچون محرم وچه بسا بالاترازآن برگزارکنیم وبا بزرگداشت غدیروشادی وشعف به استقبال ظهوربرویم.ان شاءا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *