کاهش میزان ثبت نام کاندیدای شورای اسلامی شهر وروستا تهدید نماد دموکراسی

یادداشت/

 جوادمحمدی دارینی/مدیرمسئول

کاهش میزان ثبت نام کاندیدای شورای اسلامی شهر وروستا تهدید نماد دموکراسی است آن را جدی بگیرید! ثبت نام کاندیدای شوراهای روستا نیزدرروز یکشنبه ۲۲/۱/۴۰۰به پایان رسید آنچه مشخص است کاهش میزان ثبت نام درشهرها وبویژه در روستاها می باشد مثلا در شهرسبزواربرای تصاحب ۹کرسی تعداد ثبت نام کنندگان این دوره ۱۴۹نفر بودند درصورتی که نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیری داشت یا دربرخی روستاها با کمبودشدید کاندیدا مواجه شدند تا جایی که برخی روستاها اگرخانوادگی ثبت نام نمی کردند شاید منحل می شدند! این که چرا استقبال کم شده است نیاز به آسیب شناسی جدی دارد تا عوامل ودلایل این کمرنگی ریشه یابی شود تا بتوان براساس آن چاره اندیشی کرد. البته آنچه که به نظر می رسد عملکرد وحواشی شورای شهرها دردوره قبل یکی از عوامل آنست. درگیری اعضای شورا با یکدیگر، جنجال بر سر انتخاب شهردار، بازداشت اعضای شورا وحتی شهرداران منتخب، اختلاس وفساد در شوراها؛ اینها همه تصویری ازنا کارآمدی این بخش از نهاد مردمی را برای بسیاری ازافراد جامعه ترسیم می کند. شوراهایی که باید نماینده مردم در شورای شهر باشند؛ در شهرهای مختلف واز جمله سبزوار به نماد تخلف، درگیری با هم، سوئ استفاده از اعتماد مردم؛ یکباره به نا کارآمدی تبدیل شدند لذا این استقبال کم؛ بی اعتمادی مردم به شورا و بی اعتباری این پارلمان مردمی را نشان می دهد ودر نتیجه افراد مختلفی که توانایی کار را دارند وانسان های سالم وبدون حاشیه ای نیزهستند به دلیل این تصویرنامناسب از شوراها ازکاندیدشدن منصرف می شوند.اما دلایل عدم استقبال از کاندیدشدن درروستاها متفاوت تر از شهرهاست. به عنوان مثال درروستاها شاید درگیری های قبیله ای در کاندیدشدن موثرباشد وقبیله گرایی در تصمیمات نیز تاثیرگزارباشد اما فساد واختلاس و درگیری برای تصاحب کمسیون های خاص و… نسبت به شهرها بسیار کمتراست یا شاید وجود نداشته باشد. اما عوامل اصلی که باعث کاهش استقبال روستائیان ازکاندیدشدن دراین دوره شده است عبارتند از

  1. ناکارآمد بودن شورا. اکثر روستائیان خصوصا در مناطق محروم که هنوز گرد وغبارمحرومیت از آن زدوده نشده است براین باورند که شورا دردی ازآنها را دوا نمی‌کند وگره ای از مشکلات روستا را باز نمی کند چرا که اولا مسئولین شهری توجهی به درخواست های شورا ندارند وبعضابه مکاتبات آنها ترتیب اثرنمی دهند. ثانیا شورای روستا منبع درآمد و ردیف بودجه ای جهت هزینه کردن در روستا را ندارد وچه بسا در انجام بعضی کارها شورا باید از جیب خود هزینه کند.
  2. شایدعامل مهم دیگری که به رویگردانی ازکاندیدشدن می انجامد عدم حقوق ومزایای شورای روستا است. درشهرها هریک از اعضا حقوق ومزایای قابل توجهی دارند درصورتی که در روستا ها نه تنها اینچنین نیست بلکه علاوه برآن زحمات شورای روستا به مراتب ازشهرها بیشتر است یک عضوشورای روستا به همراه دهیار پابه پای مردم حرکت می کند همیشه درکنار آنها است ومردم نیز همه چیز را ازچشم شورا می بینند و از طرفی توقعات وانتظارات مردم روستا از شورا وحتی دهیار بیش از شهرهاست وچه بسا اگر توقعات برخی از آنها برآورده نشود شورا ودهیار را به باد فحاشی بگیرند ومنجر به درگیری نیز شود ولی در شهرها اعضای شورا درخانه امنی قرار دارند وحتی پاسخگوی مردم نیز نیستند ولی به بهانه جمعیت زیاد شهرها بیشترین حقوق را می گیرند!که این تبعیض آشکاری است که بین شورای شهر وروستا وجود دارد! لذا از دولتمردان ونمایندگان مجلس انتظارمی رود که جهت استقبال مردم ازکاندیدشدن وبازگرداندن اعتماد مردم به شورای روستاها طرح یا لایحه ای که متضمن دراختیارقراردادن بودجه کافی به دهیاری وشورا وهمچنین حقوق ومزایایی مطابق شورای شهرباشد ارائه دهند تا در دوره های بعد روستاهابا کمبود کاندید مواجه نشوند و برخی روستاها نیزبدون شورا نمانند! در زمینه شورای شهر هم باید آسیب شناسی جدی شود تا اولا این درگیری ها ومعضلات درشهرها بوجود نیاید وازطرفی اعتماد ازدست رفته شوراها به مردم برگردانده شود. عدم نظارت صحیح و جناح بندی های سیاسی در تایید صلاحیت ها، دخالت در کار شوراها، عدم باز گذاشتن دست آنها درانتخاب شهرداروبعضا سفارشی شدن شهرداران؛ اینها آسیب های جدی است که باعث بی اعتمادی مردم به شوراهادرشهرها می شود.ودرنتیجه باعث استقبال کم مردم از کاندیدشدن می شود.پس مسئولین ازجمله نمایندگان مجلس قبل از اینکه برای کاندیدشدن مردم درانتخابات شوراها در دوره های آتی به التماس بیفتند باید این آسیب ها را به طورجدی شناسایی کرده ودرصدد برطرف کردن آن بیفتند تا این نمادمردم سالاری همچنان پرشور حفظ شود. إن شالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *