سبزوار،گرفتاردرمثلث بیکاری

سبزوار، گرفتاردرمثلث بیکاری جوادمحمدی دارینی در یکی از شماره های گذشته این نشریه  درباره بیکاری جوانان سبزوار قلم زدیم ولی

ادامه مطلب

گویا مسئولین هنوزخوابند !!!

گویا مسئولین هنوزخوابند !!! درحاشیه های شهر فقط رسانه ها بیدارند در این شماره قصد داریم به کمبودها و بی

ادامه مطلب

تکریم سالمندان را پررنگتر کنیم

تکریم سالمندان را پررنگتر کنیم درهفته سالمندان قرارداریم؛ هفته تکریم منزلت سالمندان، فرصتی است تا همه ما به یاد آوریم

ادامه مطلب

اعتراض خانواده های معظم شهدای سبزوار به نامگذاری خیابان شهیدان حسینی ثانی به کلیدر

اعتراض خانواده های معظم شهدای سبزوار به نامگذاری خیابان شهیدان حسینی ثانی به کلیدر رئیس اداره بنیاد شهید و امور

ادامه مطلب

از شعار تا عمل !!!

  از شعار تا عمل  !!! هدردادن بیت المال با وعده و وعیدهای مسئولین   دریکی از شماره های قبلمان

ادامه مطلب

سرعت گیر یا سکوی پرش !؟!

سرعت گیر یا سکوی پرش  !؟! با نصب سرعت گیردرجاده ی حادثه خیزفقط صورت مساله پاک شد !؟! پس از

ادامه مطلب

با طبیعت مهربان باشیم…!!!

با طبیعت مهربان باشیم…!!! چند صباحیست که رسم عجیب وغریبی از قطع سریالی درختان و بی توجهی به امر احیا

ادامه مطلب

جزیره ای متروک در قلب سبزوار

جزیره ای متروک در قلب سبزوار   طرح بازآفرینی در محلات نارکارآمد و فرسوده که دارای ارزش های تاریخی، فرهنگی

ادامه مطلب

این را از روی کانال و سایت بردار !!!

این را ازروی کانال وسایت بردار !!! تعجب نکنید این هم صدای کاربر است اما کاربرمسئول نه صدای مردم.!!! برخی

ادامه مطلب

#توهین به #خبرنگاران ؛ #توهین به آحاد #جامعه است

 #توهین به #خبرنگاران ؛ #توهین به آحاد #جامعه است   درهرجامعه ای خبرنگاران به واسطه ارتباط خوب و نزدیک و

ادامه مطلب