تراکتورهای حادثه‌ساز در مسیر جاده بین‌المللی خوشاب

تراکتورهای حادثه‌ساز در مسیر جاده بین‌المللی خوشاب ملکی / برخورد خودروهای سواری و باربری با تراکتورها در خوشاب از حوادثی

ادامه مطلب

شهردار سبزوار حکم کشوری گرفت

شهردار سبزوار حکم کشوری گرفت طی حکمی از سوی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

ادامه مطلب

توحیدشهر سبزوار در مسیر چشم انداز

توحیدشهر سبزوار در مسیر چشم انداز  در دیداردکترپارسی با مهندس دولت آبادی مطرح شد : زنجیرهء مشارکت برای توسعه و

ادامه مطلب

روستاهایمان را بیشتر بشناسیم… ( باشتین )

روستاهایمان را بیشتر بشناسیم… ( باشتین ) روستاهایمان را بیشتر بشناسیم با دیدن تابلو و فلشی که سمت راست و سبزوار را

ادامه مطلب

دارین ( سبزوار )

دارین (سبزوار)    دارین، روستایی است از توابع بخش روداب و در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایران. این روستا دارای ۴ حلقه چاه عمیق

ادامه مطلب

آهنگ سبزوار

آهنگ سبزوار دیار سربداران

ادامه مطلب

دیرین دیرین

ادامه مطلب

روستاهایمان رابیشتربشناسیم…..

روستاهایمان رابیشتربشناسیم….. بهانگر، روستایی است از توابع بخش باشتین شهرستان داورزن  سبزوار بزرگ در استان خراسان رضوی ایران است و

ادامه مطلب