پرونده ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد

پرونده ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد

با آغازفرایند انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ؛ ثبت نام داوطلبان انتخاباتی از دهم آذرماه شروع شد . درحوزه انتخاباتی شهرستان های سبزوار،جوین ، جغتای ، داورزن وششتمد نیزاز روز اول ثبت نام درمحل فرمانداری شهرستان سبزوارآغازگردید. شنبه ۱۶ آذرماه نیزآخرین روزثبت نام داوطلبان بود  که مجموعا ۶۷ نفر ثبت نام کردند. اگرچه فرماندار ویژه سبزوار قبلا گفته بود که تعداد  ۱۰۲ نفراعلام آمادگی کرده اند ولی درعین حال این رقم ثبت نام شد گان نیزبرای راه یابی دونفرازاین تعداد به مجلس شورای اسلامی رقم کمی نیست یعنی برای هرصندلی تقریبا ۳۳ نفر!!!
دربین ثبت نام شدگان به تعداد انگشتان یک دست افراد شناخته شده ای دیده می شوند، ازجمله دونماینده فعلی که مجددا ثبت نام کردند و دو نفرنیز که دردوره های قبل هرکدام برای یک دوره نماینده مجلس بودند و تعدادی هم سابقه عضویت درشورای شهرسبزوار را دارند و افرادی که دردوره های گذشته نیز چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای شورای شهر نامزد شده بودند ولی موفق به کسب کرسی ها نشدند که اکنون امید دارند دراین دوره یکی ازکرسی های مجلس را تصاحب نمایند وتعداد زیادی نیز که برای اولین بار وارد گردونه انتخاباتی می شوند. البته باید منتظر ماند تا تاییدیه همه داوطلبان ازسوی هیئت های اجرایی ونظارت نهایی شود وببینیم چگونه تنورانتخابات داغ می شود ودرنهایت ازاین تعداد؛ چندنفر جهت تصاحب کرسی سبزرنگ مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت خواهند پرداخت .
نویسنده : جوادباشتنی

 

 

 

هفت قلم سبزواربزرگ

هفت قلم دوکلمه با ارزش ومقدسی است که هرکدام جایگاه خاصی در دین و فرهنگ ایرانی وادبیات ما دارد.کلمه هفت دارای عجایبی است که دربین مردم ناشناخته است ودر جاهای مختلف باعنوان های متفاوت نام برده شده ست از جمله هفت آسمان ، هفت آیه در سوره حمد،هفت شهرعشق عطار ،هفت پیکر نظامی گنجوی وطواف خانه خدا که هفت دور است؛ واما کلمه قلم همین بس که خداوند به آن سوگند یادکرده ونام یکی ازسوره های قرآنی نام گرفته است و حتی ارزش وقداست آن از خون شهدا فراتررفته است تا جایی که معصوم (ع) فرمودند:مِدادُ العُلماء افضلُ مِن دِماءِ الشُهداء"قلم دانشمندان برترازخون شهیدان است"وموارد بسیاردیگری که مجال آن نیست و دراینجا نمی گنجد لذا زیبایی وارزش این دوکلمه مارا برآن داشت تا این نام را برای نشریه انتخاب کنیم وامیداست که انشاءالله بتوانیم ارزش وقداست این دو کلمه را آنچنان که شایسته است حفظ کنیم.نشریه هفت قلم بدون وابستگی به هیچ جناحی شکل گرفت،لذاخود را وامدار هیچ گروهی نمیداند وکاملا مستقل است واز هرگونه افراط وتفریط نیز خود را مبرا میداند وبه همه گروه ها وجناح هایی که خود را معتقد ومقید به حفظ ارزش های اسلامی وانقلابی می دانند احترام گذاشته وارادت میورزد ودر خدمت مردم مومن و شریف شهرستان سبزوار خواهد بود. اِن شاءَ الله . (مدیر مسئول : جواد دارینی ، سردبیر : جواد باشتنی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *