سبزوار،گرفتاردرمثلث بیکاری

سبزوار، گرفتاردرمثلث بیکاری

جوادمحمدی دارینی

در یکی از شماره های گذشته این نشریه  درباره بیکاری جوانان سبزوار قلم زدیم ولی متاسفانه گویا یا گوش شنوایی  نبود ویا مسئولین ناتوان از هراقدامی.. بیکاری جوانان موضوعی است که سالهاست جزء لاینفک شهرما شده است اگرچه شاید برای برخی ازمسئولین شهری این دغدغه ها وبازگوکردن آنها تکراری باشد وبه آن اهمیتی ندهند اما به جرأ ت می توان گفت که بیکاری مفرط درهرجامعه ای چه کوچک وچه بزرگ آسیب هایی بسیارجدی ومخرب به دنبال دارد که دود آن به چشم همه آحادآن جامعه اعم از مردم ومسئولین خواهد رفت  درجامعه ای كه امروز درآن زندگی می کنیم اگر توجه جدی و  ریشه ای به مشکلات وخواسته های  به حق نسل جوان وایجاد فضای مناسب  کسب و کارو پرامید به آینده سازان این شهرستان وبویژه شهرمرکزی سبزوار نشود به طور قطع  باعث سر خوردگی و نا امیدی  بیش ازپیش جوانان خواهیم بود. معضل بیکاری در کشوروازجمله سبزوار منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شده است . از آنجا که بعضی از گروه‌های اجتماعی ازجمله جوانان  بیکاربه منابع ضروری زندگی دسترسی ندارند،و برخی جوانانی که فاقد ثروت و موقعیت اجتماعی هستند و نمی‌توانند به اهداف خود برسند، برای دستیابی به اهداف خود از راه‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. البته نباید این رویه را به همه جوانان بیکارنسبت داد. از طرفی  شواهد نشان می‌دهد که جرم‌های رسمی و مهم میان طبقات پایین رایج‌تر است در حالی که جوانان طبقه متوسط و بالا بیشتر مرتکب تخلفات ویژه کودکی نظیر تخریب اموال و سوء مصرف مواد می‌شوندکه این ناهنجاری را اصطلاحا بزه وانجام دهنده آن را بزهکارمی گویند و متاسفانه برخی به دنبال استعمال مواد وهنجارشکنی های  دیگر مرتکب  جنایت های هولناک دیگری ازجمله قتل وآدم کشی  می شوند. متاسفانه طی دوسال اخیرجنایت قتل وکشتن همشهریان خود آنهم با اسلحه گرم گویا یک امرعادی وطبیعی شده است به طوری که حالت تعجب را از رسانه ها وهمشهریان گرفته است واخیرا تبدیل به یک سریال شده است !! با گسترش آن نگرانی‌های زیادی در سطح جامعه ایجاد شده است  ازطرفی استفاده زیاد از سلاح های گرم نشان ازخشونت زیاد درجامعه است که افراد را وادار به استفاده ازاین سلاح نموده است اگرچه مسئولین  امنیتی شهرستان باید دردرجه اول به این پرسش پاسخ دهند که چگونه خرید وفروش سلاح گرم دریک شهری مثل سبزواراینچنین  رواج پیداکرده است حال آنکه خرید و فروش اسلحه در کشور ما غیرمجاز بوده و ضمانت اجرای قانونی را به دنبال خواهد داشت،حتی  در خصوص حمل سلاح سرد نیزبا افزایش خشونت‌ها  حمل سلاح‌هایی مثل خنجر، شمشیر، دشنه و… نیز دارای مجازات شد. اگرچه عزیزان نیروی انتظامی دردستگیری قاتلان جدی هستند اما ابتدا باید راه های نفوذ سلاح گرم به شهر را ببندند ویا دستگاه قضایی با تشدید اشد مجازات برای مجرمان جلو این نا امنی ها وارعاب ها وتهدید ها را بگیرند وآرامش وامنیت را به طور محسوس به همشهریان برگردانند. متأسفانه جامعه ایران در حال حاضر التهابی به همراه خود دارد و بحث تغییر رفتار‌ها و تغییر شرایط اقتصادی نوعی عدم تعادل روحی و روانی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است. از این رو فقر وبیکاری دو پدیده نامیمون وناگوار امروز سبزوار را تهدید می کند وعامل اصلی این خشونت ها وجنایت ها می باشد. فقربویژه درحاشیه های سبزوارکه بیکاری عامل اصلی آن است چون موریانه ایمان واعتقادات  وباورها را هدف گرفته است وکودکان وجوانان این مرزو بوم را به سوی فساد سوق می دهد ؛ پیامبراکرم(ص)فرمودند:” کاد الفقران یکون کفرا. چه بسا نزدیک است که فقر به کفر بینجامد.” شاید مسئولین شهری فقر را به گردن دولت بیندازند اما باید از آنها پرسید که خود چقدردرجهت رفع یا به حداقل رساندن بیکاری که عامل اصلی فقروفسادهست  تلاش کرده اند.نمایندگان محترم  مجلس که سعی می کنند کلنگ زدن ها را به نام خود تمام کنند ودراینکار با هم مسابقه می گذارند به مردم بگویند با این کلنگ زدن ها چقدراشتغال ایجاد کرده اند؟ با تقدیم یک تشک کُشتی به یک باشگاه ازسوی آنها همه شهر پراز بنر تبلیغات آن تشک می شود !!!

اما آیا یک باردیده شد که درجایی بنرایجاد اشتغال زده باشند ومردم  وجوانان جویای کارازآن بهره ببرند ؟؟؟ واکنون هم که آقایان به سرکشی از مردم درنقاط مختلف شهرستان می پردازند وحتی درمراسمات شخصی مردم شرکت می کنند تا مردم را جهت انتخابات آتی به نفع خود جذب کنند وشاید کمک های نقدی هم به هیئت های مذهبی ومدارس هم بنمایند اما غافل از فقر مطلق برخی از همشهریان بویژه حاشیه های شهر می باشند.ازبیکاری حاشیه نشینان غافل هستند وفقط برای دوره ای دیگر تلاش می کنند.وبرخی هم  از این معضل بزرگ بیکاری  درایام انتخابات مجلس وشورای شهر روی آن بسیارمانورمی دهند وچه بسا پیروزی خود را مدیون این مسئله می دانند.متاسفانه این قصه ایست که فقط درمورد انتخابات ازسوی کاندیدا بازگو می شود غافل ازاینکه این قصه برای مردم غصه ای بیش نیست. تمام حرف  این است که از اشتغال‌زایی برای جوانان غفلت شده و امروز سبزوار با انبوهی از درخواست‌های بی پاسخ جوانان جویای کارمواجه شده و این مسئله به آسانی تبدیل به یک بحران شده است بحرانی که فقر، فساد وفحشا ودرنهایت خشونت هایی که منجر به جنایات بزرگتر ازجمله قتل وآدم کشی می شود. مسئولین عزیزشهر، نمایندگان محترم مواظب خواب زمستانی خویش باشید که اگربرنخیزید این نا امنی ها وجنایت ها سراغ خودتان را هم خواهد گرفت!!!!

هفت قلم سبزواربزرگ

هفت قلم دوکلمه با ارزش ومقدسی است که هرکدام جایگاه خاصی در دین و فرهنگ ایرانی وادبیات ما دارد.کلمه هفت دارای عجایبی است که دربین مردم ناشناخته است ودر جاهای مختلف باعنوان های متفاوت نام برده شده ست از جمله هفت آسمان ، هفت آیه در سوره حمد،هفت شهرعشق عطار ،هفت پیکر نظامی گنجوی وطواف خانه خدا که هفت دور است؛ واما کلمه قلم همین بس که خداوند به آن سوگند یادکرده ونام یکی ازسوره های قرآنی نام گرفته است و حتی ارزش وقداست آن از خون شهدا فراتررفته است تا جایی که معصوم (ع) فرمودند:مِدادُ العُلماء افضلُ مِن دِماءِ الشُهداء"قلم دانشمندان برترازخون شهیدان است"وموارد بسیاردیگری که مجال آن نیست و دراینجا نمی گنجد لذا زیبایی وارزش این دوکلمه مارا برآن داشت تا این نام را برای نشریه انتخاب کنیم وامیداست که انشاءالله بتوانیم ارزش وقداست این دو کلمه را آنچنان که شایسته است حفظ کنیم.نشریه هفت قلم بدون وابستگی به هیچ جناحی شکل گرفت،لذاخود را وامدار هیچ گروهی نمیداند وکاملا مستقل است واز هرگونه افراط وتفریط نیز خود را مبرا میداند وبه همه گروه ها وجناح هایی که خود را معتقد ومقید به حفظ ارزش های اسلامی وانقلابی می دانند احترام گذاشته وارادت میورزد ودر خدمت مردم مومن و شریف شهرستان سبزوار خواهد بود. اِن شاءَ الله . (مدیر مسئول : جواد دارینی ، سردبیر : جواد باشتنی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *