انقلاب اسلامی با همین سن و سال، طوفان های سهمگینی را پشت سرگذرانده و به اندازه ده ها سال تجربه اندوخته است

انقلاب اسلامی ۳۸ ساله شد. سنی که شاید برای ما انسان ها عبور از جوانی و ورود به دوره میانسالی

ادامه مطلب

یادی از استاد حمید سبزواری

گرچه در میان ما نیست اما اشعارش که با انقلاب گره خورده است یاد او را جاودانه کرده است. استاد

ادامه مطلب