ترنم وصل مدرسه باقرالعلوم سبزوار

ترنم  وصل  مدرسه باقرالعلوم سبزوار مراسم ترنم  وصل  همه ساله توسط انجمن فارغ التحصیلان دبیرستان نمونه باقرالعلوم در نوروز برگزار

ادامه مطلب