به مناسبت هفته دولت ۱۹ طرح کشاورزی در شهرستان سبزواربه بهره برداری رسید

  به مناسبت هفته دولت ۱۹ طرح کشاورزی در شهرستان سبزواربه بهره برداری رسید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: همزمان

ادامه مطلب