تراکتورهای حادثه‌ساز در مسیر جاده بین‌المللی خوشاب

تراکتورهای حادثه‌ساز در مسیر جاده بین‌المللی خوشاب ملکی / برخورد خودروهای سواری و باربری با تراکتورها در خوشاب از حوادثی

ادامه مطلب