نگاهی به فعالیت های امورآب روستایی سبزوار

نگاهی به فعالیت های امورآب روستایی سبزوار به گزارش  #هفته_نامه_هفت_قلم_سبزواربزرگ درگفتگویی اختصاصی با مدیرامورآب روستایی سبزوارپرداخت مهندس واهبی ؛ مدیر

ادامه مطلب

برپایی نمایشگاه ۴۰ سال دستاوردهای انقلاب در سبزوار   نمایشگاه ۴۰ سال دستاوردها و توانمندیهای دستگاههای دولتی سبزوار به مناسبت

ادامه مطلب