تمهیدات شهرداری سبزوار برای مقابله با کرونا

‍تمهیدات شهرداری سبزوار برای مقابله با کرونا شهردار سبزوار گفت: شهرداری به منظور پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری کرونا اقدام‌های

ادامه مطلب