سرانه فضاي سبز سبزوار افزايش يافت

سرانه فضاي سبز سبزوار افزايش يافت مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز سبزوار از افزايش نيم متري سرانه فضاي

ادامه مطلب

روز درختکاری سبزوار

روز درختکاری سبزوار نتیجه یک  نقد سازنده  : درپی درج مطالبی به عنوان بررسی  نقش  و اهمیت فضای سبز در 

ادامه مطلب

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری ایوب بادپا چکیده امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر

ادامه مطلب