اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار

اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار هم اکنون اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار با حضور شهردار سبزوار بزرگ و رییس اعضای

ادامه مطلب

آئین افتتاح سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار

هم اکنون افتتاح سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار با حضور جناب آقای امینی ،معاون فرهنگی مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد

ادامه مطلب