به بهانه سه ساله شدن نشریه هفت قلم

  یادداشت به بهانه سه ساله شدن نشریه هفت قلم: دیماه ۹۸ مصادف با سومین سال انتشارنشریه فرهنگی اجتماعی هفت

ادامه مطلب

۳۵۰ هزار مترمربع پیاده راه و مسیر دوچرخه درسبزوار

در راستای حمل و نقل پاک: حدود ۳۵۰ هزار مترمربع پیاده راه و مسیر دوچرخه در سبزوار احداث می شود

ادامه مطلب