درنخستین نشست خبری مسئولین قضایی سبزوار

درنخستین نشست خبری مسئولین قضایی سبزوار :

رسانه ها باید دنبال مطالبه گری باشند

 

نشست خبری ریاست دادگستری سبزوار با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه

دراین جلسه که دادستان نیزحضورداشتند ابتداحسینی رئیس دادگستری سبزوار ضمن خیرمقدم وتشکرازاصحاب رسانه به گوشه ای از رسالت رسانه ها اشاره کرده وگفت برخی ازدردهای اجتماع باید توسط رسانه ها بیان شود .

وی گفت شما درکنارانتقاد سازنده ای که دارید باید محاسن کاریک جریان را نیزدرکنارمعایب آن بیان کنید. درکنارمعاریف نهی ازمنکرهم کنید .

حسینی گفت : یک خبرنگارازمسائل غیرمستند وخلاف واقع ودفاع بد ازمسائل وهمچنین ازتوهین وافترا باید بپرهیزد .

وی گفت : اولین گام برای یک خبرنگار اینست که ابتدا باید بایکسری مسائل حقوقی آشنایی داشته باشید .

رئیس دستگاه قضای سبزوار گفت : رسانه هاباید به دنبال مطالبه گری باشند وی درباره این نشست نیزگفت هدف از این نشست اینست که برنامه های قوه قضائیه  به اطلاع شما ومردم برسد ولذا شما خبرنگاران باید انعکاس دهنده باشید.

حسینی سپس به مشکلات پیش روی قضایی ومعطل مانده پرداخت :

ایشان دراین زمینه گفت بیش ازهفتاددرصد قتلهای انجام شده درکشوربااستفاده ازسلاحهای سرد مانند چاقووازاین قببل صورت می گیرد .

وی تصریح کرد : متاسفانه هنوزحمل سلاح سرد به عنوان جرم درکشورشناخته نمی شود وافراد میتوانند آزادانه اقدام به حمل سلاح سرد کنند وچه بساخونهای زیادی به همین دلیل ریخته میشود .

رئیس دادگستری سبزواربااشاره به اینکه برای حمل سلاح باید به صورت اساسی به موضوع ورود کنیم  ، تاکید کرد : برای جرم شناخته شدن این موضوع نیازمند ورود جدی نمایندگان به مسئله ومطا لبه گری ازآنهاهستیم که این مورد را شما رسانه ها نیز باید ازنمایندگان مطالبه کنید .

دومین مشکلی که رئیس دادگستری مطرح کرد عرضه وپخش موادمخدر واستفاده ازآن دراماکن عمومی بود ومصداقی برای آن نیزذکرکرد : ازجمله قلیان که درپارک ها استفاده می شود هرچند جرم میباشد ، اما متاسفانه هنوزبرخورد مناسبی صورت نگرفته وهمچنین عرضه سیگار فقط اماکنی مجازبه توزیع هستند که دارای مجوزپخش از اداره بازرگانی باشند .

حسینی به دیگرمشکلاتی نیزاشاره کرده وگفت وجود چاه های غیرمجاز که درسطح شهرسبزوار زیاد داریم وهمچنین استفاده وبه تملیک گرفتن مکان های ملی وعمومی (انفال) که درسرقله کوه ها اقدام به ساخت وساز می کنند .

ایشان سپس به برنامه های پیش رو ودرحال انجام قوه قضائیه پرداخت وگفت ازجمله اقداماتی که پیش رو داریم طرح برنامه الکتریکی ثنا ( ثبت نام اطلاعات) مردمی ازطریق سامانه الکترونیکی می باشد .

حسینی درادامه ازفراهم شدن مسیرتاسیس وایجادسالن تشریح پزشکی قانونی درشهرستان  سبزوارخبرداد وافزود : ایجاد سالن تشریح ازجمله اموری است که میتواند بسیارزیاد رفت وآمدها به مرکزاستان راکاهش داده ودرتسهیل اقدامات اداری شهروندان نقش مفیدی داشته باشد .

ایشان درادامه به سوال باشتنی خبرنگارهفت قلم مبنی برتصاحب برخی از مدارس توسط اشخاص حقیقی وتخریب آنها پس از گذشت سال های متمادی که دردست آموزش وپرورش بوده است گفت این افراد مدعی مالکیت برآن مدارس را داشتند و با داشتن سند مالکیت ازاداره ثبت اسناد ازآموزش وپرورش شکایت کردند که با طی فرایند قضایی پرونده دادگاه به نفع صاحبان ملک رای را صادرکرده وحکم تسلط وقلع وقمع مکان مورد نظررا گرفتند .

سیدمحمدحسینی ازسوال دیگرخبرنگارهفت قلم مبنی برخودساخته شدن پارکینگ شرکت نفت هم این چنین پاسخ داد : وحسینی درپاسخ گفتند : درجلساتی که با فرمانداری وشهرداری داشته ایم ، مقررگردید شهرداری دراین راستا به وظایف قانونی خودعمل کند .

درادامه این نشست  آقای اردمه دادستان سبزوار نیزدرسخنانی به تشریح اقدامات انجام گرفته درسطح شهرپرداخت ، ازجمله : پیگیری خروجی سبزواربه خوشاب دربحث کم عرض وناامن بودن جاده درقسمت پارکینگ تریلی های ترانزیتی ، جلساتی درباب نصب گاردریل با اداره راه وشهرسازی ، جلوگیری ازتجمع موتورسواران سنگین دربولوارفرودگاه که به انجام حرکات نمایشی می پرداختند ، پلمپ مکانهای غیرمجازمزون های لباس عروس وبرگزاری شولباس دربرخی از منازل و…

جمع آوری پرنده فروشان وپوست فروشان حاشیه میدان های اصلی شهرکه باعث آلودگی ها ودیگرمسائل بهداشت محیطی ودرخطرانداختن سلامت همشهریان محترم بودند .

دادستان سبزواردرپایان جلسه ودرپاسخ به یکی دیگراز سوال های باشتنی ، خبرنگارهفت قلم درمورد بحران آب وبرداشت های غیرقانونی گفت : باتوجه با بحران بی آبی درمنطقه بادستگاهای متولی امرتعامل سازنده ای داشته ایم که با تمامی کسانی که دررابطه با حفرچاه های غیرمجازپرداخته اندومشغول به بهربرداری هستند ، برخوردقانونی لازم رابه عمل بیاوریم واین چاه ها را پراز بتن کنیم تادیگرشاهداین گونه بی قانونی ها نباشیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *