آموزش، یکی از فرایند های مهم در توسعه فرهنگ شهر نشینی

آموزش، یکی از فرایند های مهم در توسعه فرهنگ شهر نشینی

آموزش و توانمندی سازی شهروندان برای ارتقای دانش، تقویت مهارت ها، کسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی و به روز رفتارهای مطلوب شهروندی به ویژه در راه بهره گیری مناسبات از امکانات شهری از جمله ضرورت های مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی قلمداد می شود.

امروزه یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار، توسعه فرهنگی است و دستیابی به توسعه فرهنگی با توجه به وسعت این عرصه و تغییر و تحولات سریعی که در آن در حال شکل‌گیری می‌باشد جز با برنامه‌ریزی استراتژیک که انجام آن از طریق فرایند مدیریت استراتژیک صورت می‌پذیرد امکان‌پذیر نمی‌باشد.

رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه، مدیون مدیریت مدبرانه و مقتدرانه‌ای است که بتواند با اعمال مدیریت فرهنگی، جامعه را از مرحله‌ای محدود و نامناسب، که فضای تنفس فرهنگی را تنگ کرده عبور دهد و افراد آن جامعه را به بالندگی و توسعه برساند، در واقع شهرداری‌ها همواره با خدمات اجتماعی، عمرانی… شناخته می‌شوند اما ارائه خدمات فرهنگی با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ، کمتر مورد تبیین و توجه قرارگرفته است.

در فرایند اجرایی مدیریت شهری یک شهر هرچه حوزه های فرهنگی، اجتماعی  مدیریت شهری با  هر طبقه ای از شهروندان ارتباطات اجتماعی قوی تری داشته باشند، و شهروندان را با خطرات روحی، روانی و جسمانی سلامت انسانی آشنا و آگاه تر نمایند باعث افزایش انسجام اجتماعی شهروندان در حفظ سلامتی وافزایش اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری خواهند شد.

نویسنده : محمد اختریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *