نخبگان سیاسی و نخبگان فکری سبزوار عامل اصلی عقب ماندگی های این شهرستان هستند

مقصودی درجمع خبرنگاران عنوان کرد :

 نخبگان سیاسی ونخبگان فکری سبزوارعامل اصلی عقب ماندگی های این شهرستان هستند

 

به گزارش هفت قلم دیداردوستانه حسین مقصودی نماینده مردم شریف سبزوار بزرگ  به مناسبت روزخبرنگار در روستای ییلاقی زیبای طبس با حضور اکثرخبرنگاران شهرستان برگزارگردید.

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای و داورزن درمجلس شورای اسلامی ابتدا ضمن تبریک روزخبرنگاروگرامیداشت یاد وخاطره خبرنگارشهید محمود صارمی به بررسی مسائل وجریانات سیاسی جهان اسلام و کشور وازجمله مسائل سبزوار پرداخت.

شعارمرگ برعربستان ونقشه ترامپ :                                                                                                                                                     حسین مقصودی در باره مسائل جهان اسلام بویژه تشرف حاجیان به مکه مکرمه با وجود دشمنی های عربستان با ایران گفت: با روی کارآمدن ترامپ وشاه عربستان تهدید ایران تشدیدشده است که نمونه آن اقدام تروریستی درمجلس وحمایت همه جانبه عربستان وترامپ از داعش بخاطر ایجاد ناامنی واقدام تروریستی درایران است چرا که آمریکا آقایی خود درجهان را منوط به انزوا وکم شدن قدرت ایران می داند. وی گفت آمریکا برای این کار می خواهد روحیه استکبارستیزی وازجمله شعارمرگ برآمریکا را تبدیل به شعار مرگ برعربستان کند واز این طریق جنگ همه جانبه بین عربستان وایران ودرنهایت جنگ بین شیعه وسنی راه بیندازد لذا اعزام حاجیان به مکه مکرمه می تواند جلو این وقایع ناگواررا بگیرد تا دوباره یمن وسوریه ای دیگر اتفاق نیفتد. مقصودی رسالت اطلاع رسانی رسانه ها وخبرنگاران را دراین قضیه متذکرشد وگفت خبرنگاران باید صادقانه وخالصانه  مردم را نسبت به اعزام حاجیان به مکه مکرمه با وجود دشمنی عربستان با ایران آگاه کنند .

موافق کابینه معرفی شده هستم

مقصودی به دیدگاه خود درباره معرفی کابینه جدید پرداخت وگفت دوران انتخابات که سیاسی ورقابتی بود تمام شده است واکنون همه نمایندگان حتی کسانی که به آقای روحانی رای ندادند امروز نسبت به انتخاب کابینه معرفی شده هیچگونه نگاه سیاسی ندارند بنابراین اکنون با توجه به فضای کشور وجهان باید با همفکری نمایندگان ؛ کابینه توانمند انتخاب کنیم .وی گفت معدود نمایندگانی هم که از هردوطیف افراطی فکر می کنند ؛ تاثیری در روند انتخاب و رای به کابینه ندارند.ایشان درباره رای اعتماد به همه وزاری پیشنهادی گفت به نظر می رسد جز دوسه نفر بقیه رای اعتماد بگیرند وبنده هم جزء موافقین حداقل ۱۵ نفر از کابینه معرفی شده هستم وجزء موافقین هم ثبت نام می کنم . ایشان شرط حمایت خود از کابینه را اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصادمقاومتی وچگونگی اجرای آن ومطابقت آن با عملکرد های قبلی وتطبیق با برنامه ی ششم توسعه دانست.

عامل عقب ماندگی سبزوارنخبگان سیاسی وفکری آن هستند !!!

نماینده مردم سبزوار سپس به مسائل ومشکلات حوزه انتخابی خود ازجمله سبزوار پرداخت وگفت : با اعتقاد قلبی می گویم عامل اصلی عقب ماندگی سبزوار نخبگان سیاسی مانند فرماندار، شهردار، نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی، بخشدارو… ونخبگان فکری این شهرمانند دانشگاهیان که همان تحلیلگران مسائل  ونظریه پردازانند می باشد. مقصودی زدوبندهای سیاسی ، دروغگویی ، پرونده سازی ها ، بازی کردن با احساسات جوانان وبه سُخره گرفتن آنان را به خاطرکسب قدرت از عوامل عقب ماندگی سبزوار دانست . وی به اتحاد نمایندگان برخی از شهرهای بزرگ با تفکرات مختلف اشاره کرد وگفت شهرهایی مانند تبریز ، اصفهان وحتی نیشابور با اینکه از نظر فکری با هم همسونیستند ولی نسبت به منافع شهری خود اتحاد کامل دارند وهیچگاه مکاتبات آنان با تک امضایی صورت نمی گیرد ولی درسبزواربا پیشنهاداتی که بنده به آقای فرماندار وآقای سبحانی داده ام متاسفانه به نتیجه نرسیده ایم وهمان روند تک امضایی درمکاتبات با وزرا ومسئولین وجوددارد. ایشان دربخش دیگری ازسخنان خود درباره کوتاهی مسئولین وعدم حمایت آنان ونماینده دیگر سبزوارگفت بنده آقای سیدجوادحسینی را به عنوان وزیرآموزش وپرورش پیشنهاد دادم واصرارداشتم که حتما یک وزیراز سبزوارانتخاب شودولی متاسفانه آقای سبحانی فر که ازدوستان آقای واعظی (تیم رئیس جمهور) بود هیچگونه کمک ولابیگری دراین زمینه نکرد ودرنهایت آقای حسینی خط خوردند.

حسین مقصودی اصول گرای اصلاح طلب است.

نماینده مردم شریف سبزوار بزرگ درمجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوالی  که شما بالاخره جناحی هستید یا مستقل ؟  گفت :

بنده حسین مقصودی به هیچ عنوان وابستگی به هیچ جناحی نداشته وندارم .وی گفت به قول مقام معظم رهبری اصول گرای اصلاح طلب هستم . مبانی اصول گرایی انقلابی را قبول دارم واصلاحاتی هم که پایه ی آن اصول گراییست باید باشد نه اصلاحاتی که براساس سخره گرفتن جوانان باشد .

هرکسی که می گویدحسین مقصودی مخالف دولت است غلط کرده است!

ایشان درپاسخ به عدم حمایت ایشان ازدولت روحانی با توجه به طرح استیضاحات ازسوی ایشان گفت طرح استیضاحات بنده هم بخاطر مطالبات ومنافع مردم بوده استیضاح فانی بخاطراختلاس ۸۰۰۰میلیاردی صندوق ذخیره بود، وهرگاه این مطالبات مرتفع می شد بنده هم از طرح استیضاح وزیر صرف نظر می کردم. مقصودی گفت ازبرخی وزرا ازجمله وزیرراه وشهرسازی وورزش وفرهنگ وارشاد اسلامی هم دفاع کردم وافتخارهم می کنم.وی گفت :هرکسی که می گویدحسین مقصودی مخالف دولت است غلط کرده است!(خنده حاضران) چرا که برخی می خواهند درسبزوار منافع شخصی وجهان بینی خودشان را به کرسی بنشانندومتاسفانه برخی با احساسات جوانان بازی می کنند واینها کسانی هستند که از ابتدا صاحب کرسی ریاست بودند و تمام اتفاقاتی که درعقب ماندگیهای سبزوار افتاده بخاطر همین ها می باشد .مقصودی گفت من تا زمانی که منافع مردم درخطرنیفته ازدولت ومسئولین حمایت می کنم. ایشان درباره عکس یادگاری با نوبخت نیزگفت اصلا بودجه ورزشگاه ربطی به نوبخت ندارد ما با وزیرورزش ومعاونین ایشان جلسه داشتیم وتوانستیم ۸میلیارد بودجه از ایشان بگیریم .

اتفاقات خوبی درسبزوارخواهدافتاد .

حسین مقصودی گفت به دنبال این هستیم که اتفاقات خوبی درسبزوار بیفتد ایشان ضمن تشکر از آقای فرماندار وسبحانی فر به خاطر پیگیریهای نیروگاه تشکر کردند وی درباره راه آهن نیز ضمن تشکر از همه کسانی که زحمت کشیدند گفت اتفاقات خوبی دارد می افتد .

مقصودی به صحبت های سبحانی فر درباره تولید خودرو درسبزوارنیز اشاره کرد وگفت بحث خودرو را رسانه ای کردند درصورتی که تولید خودروهیچ ربطی به دولت ندارد بلکه مجموعه ایست وابسته به سپاه وگروه خودروسازی بهمن که قراراست کارمونتاژآن درسبزوار صورت بگیرد .

ایشان درباره فولاد هم ضمن تشکر ازآقای سیدآبادی گفتند هرچند به سبزوار ظلم شد ولی الان با دکترپرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان صحبت شده و۳۲۰میلیارد تومان دادند ولی هنوزاملاک به نامشان نخورده ولی پیگیرهستیم که این اتفاق بیفتد.

مقصودی درباره عکس سلفی نمایندگان هم گفت به نمایندگان ظلم کردند این قضیه را بزرگ وسیاسی کردند درعین حالیکه رفتار نمایندگان درست نبود  .

درپایان این نشست صمیمی توسط حسین مقصودی ازخبرنگاران تجلیل به عمل آمد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *