توحیدشهر سبزوار در مسیر چشم انداز

توحیدشهر سبزوار در مسیر چشم انداز

 در دیداردکترپارسی با مهندس دولت آبادی مطرح شد :

زنجیرهء مشارکت برای توسعه و ارتقاء کیفی توحیدشهر وتحقق برنامه های چشم انداز باحضور ادارات شهر کاملترخواهدشد.

در بازدید میدانی از پروژه ها و اقدامات انجام شده در توحیدشهر و نشستی که در خصوص بررسی روند اقدامات برنامه های چشم انداز توسعهء توحیدشهر برگزار شد ضمن بررسی نقش مهم و ارزشهای بی بدیل مشارکت مردم در روند توسعه به ارزش هدف گذاری و وجود برنامه و راهبرد در توسعهء توحیدشهر و استفاده از این روش  در سایر سرزمینهای توسعه یافته اشاره شد.

دکتر پارسی پور ضمن برشمردن نقش اعتماد مردم در توسعه ، حضور آنها را بعنوان سرمایه های انسانی ارزشمندتر و مهمتر از هر ثروتی دانست که بایستی آنرا حفظ و حراست کرد و به حضور و همکاری جدی فرمانداری برای هرگونه کمک به این جریان اشاره کرد.

وی ویژگیهای توحیدشهر را مستعد ایجاد یک منطقهء ویژه برای تفریح و اشتغال و گردشگری دانست که شهرداری بخوبی این تشخیص را داشته و برای بهره وری آن بخوبی اقدام کرده است.

دکتر پارسی پور نگاه به اقتصادشهر و سرزندگی شهری را لازمهء توجه مدیریت شهری دانست و فضاسازیهای انجام شده و  مبلمان شهری  توسط ذینفعان و مغازه داران را تحت ضوابط مطرح شده ،گام مشارکتی ارزشمندی برای آبادی و منافع مشترک دانست که شهروندان در ایجاد و نگهداری آن نقش اساسی و پرانگیزه دارند.

مهندس دولت آبادی با یادآوری همکاریها و همفکریهای همیشگی فیمابین و علی الخصوص در دوران حضورش به عنوان معاونت فنی و شهرسازی شهرداری با دکتر پارسی در پیگیری طرحهای شهری در شهر و استان و همچنین همکاری مشترک در دفتر سرمایه گذاری شهرستان، ارزش این مشارکت و همراهی فیمابین را در پیشبرد ماموریتهای مشترک که همان توسعهء پایدار شهریست فوق العاده دانست و گفت که توسعهء پایدار با حضور مردم معنا پیدا میکند و شکل جدی و موثر بخود میگیرد و دیگر زمان اتکای کامل به سیاست درآمد و هزینه گذشته و این تکیه بسیاری از شهرداریها را فلج و زمینگیر کرده است.

دولت آبادی ادامه داد که با این نگاه که شهر را نه برای مردم بلکه با مردم میشود ساخت و بخوبی اداره کرد، تلاشش بر این بوده تا با مطالعه و کسب تجربیات عملی و معلومات تخصصی در حوزهء شهرسازی و مدیریت نوین و بروزِ کشورهای توسعه یافته آنرا بومی سازی کرده و بر اساس روحیات و فرهنگ ملی و محلی الگوی مناسب با مکان را ایجاد کند و معتقد است کارآمدی این روش با حرکت جمعی مردم و مدیران و  رسانه ها به بهره وری مضاعف خواهد رسید .

سرپرست شهرداری توحیدشهر میگوید تلاش میکنیم که حس تعلق شهروندان را با نقش پذیری و دخالت داشتن در تنظیم برنامه ها  زیاد کنیم تا انگیزهء حضورشان برای اجرای برنامه ها افزایش پیدا کند و لذت همکاری و همبستگی اجتماعی و کار در کنار هم اثرات عمیق و تحرک را بوجود بیاورد و اینکه همه بدانند در سرنوشت خود دخیل هستند احساس خوبی به شهروندان می دهد و تقویت این روحیه در مجموعهء ادارات و مدیران نیروی محرکهء قوی برای توسعه خواهد شدلذا ما با تشکیل کارگروههای تخصصی و مردمی از مرحلهء تصمیم گیری تا اجرا آنها را دخیل کرده ایم و البته بخش دیگری از توجهمان به حضور بخش خصوصی است که برنامه های خاصی را هم به آنها بسپاریم و در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات بهره وری ایجاد کنیم.

.وی در ادامه گفت همینکه مردم بدانند کسانی دغدغهء بهتر شدن زندگیشان را دارند و برای نشاط و آرامش و آسایششان تلاش میکنند از جان و مال مایه میگذارند و ما واقعاً از این حضور و زحماتشان انرژی میگیریم و باید این انرژی دادن به یکدیگر را افزایش داد و هر چه بیشتر مردم و سمنها را در کارها دخیل کرد و حصار محدودیتها را با این حرکت همگانی از میان برداشت و جا داره از همراهی ارزشمند مجموعهء شهرداری و علی الخصوص شورای شهر در پیشبرد برنامه یاد و تقدیر کرد.

دکتر پارسی پور در انتها تجربیات و نتایج ارزشمند مشارکت ادارات را در حوزه های کاری گذشته اش را بسیار کارآمد برشمرد و با اعلام حضور و همراهی جدی تر فرمانداری و سایر ادارات در اجرای برنامه ها ، شروع فصل جدیدی برای ادامهء جریان کاری را مطرح کرد تا روند اجرای امور شکل همه جانبه و سریعتری پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *