نگاهی به فعالیت های امورآب روستایی سبزوار

نگاهی به فعالیت های امورآب روستایی سبزوار

به گزارش  #هفته_نامه_هفت_قلم_سبزواربزرگ درگفتگویی اختصاصی با مدیرامورآب روستایی سبزوارپرداخت

مهندس واهبی ؛ مدیر امورآب روستایی درابتدا به نکاتی اشاره کرد وگفت :

شهرستان سبزواردارای ۱۵٨ روستای دارای سکنه با ۱٨۵۰۰خانوار و ۵۵٣۵۵ نفرجمعیت می باشد که در حال حاضر ۱۱٩ روستاباحدود ۵۱۵۰۰ نفر ٩٣درصد برخوردار از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی بهرمندهستندو ٣٩روستا با ۱٨٢۰خانوار و ۴٣۵۵نفرجمعیت فاقدشبکه یا دارای شبکه فاقدآب هستند که توسط تانکر سیار آبرسانی می شوند.

وی درادامه گفت :

درراستای تامین آب شرب پایدارروستاهای فاقدآب ، دوطرح ملی درقالب مجتمع آبرسانی ظفر(اریان) با ۴۵ روستا و ۴٢۵۰ خانوار و ۱٢۶۵۰ نفرجمعیت که تاکنون ٣۱روستا با ٣۵۰۰خانواربه بهره برداری رسیده و ۱۴ روستای دیگر باقیمانده است که جهت تکمیل طرح آبرسانی به روستاهای فوق حدود ۵۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبارنیاز است ونیزطرح آبرسانی مجتمع همایی با ٢٩ روستای فاقد و مشکلدار که فازیک عملیات اجرایی آن آغاز و دو روستا تکمیل و ٢٧ روستای دیگر با ۴۱۶ خانوار و ۱۱۰۰ نفرجمعیت در دست اقدام است.

واهبی ؛ درپایان با اشاره به اینکه برای تکمیل آن به حدود ٨۰۰۰۰میلیون ریال اعتبار نیازاست گفت:

همچنین جهت تکمیل آبرسانی به ٨ روستای باقیمانده بخش مرکزی با ٢٨۰ خانوار جمعیت ٧٧۰ نفر الحاق روستاهای فوق به مجتمع های مجاور نیاز به ۴۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار می باشد که انشاالله سعی براین داریم که هرچه سریعتر منابع مالی جذب شود و پروژه های باقی مانده برای بهره برداری به اتمام برسد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *