#توهین به #خبرنگاران ؛ #توهین به آحاد #جامعه است

 #توهین به #خبرنگاران ؛ #توهین به آحاد #جامعه است

 

درهرجامعه ای خبرنگاران به واسطه ارتباط خوب و نزدیک و بدون واسطه شان با مردم و آشنایی با مشکلات و دغدغه آنان ، وبرخورداری ازاطلاعات خوب و درست مورد اعتماد مردم قرارگرفته اند . امروز رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند به نحوی عمل کند که با شفاف سازی جلوی فساد و رانت و باندبازی را گرفته و سطح آگاهی مردم را هوشیارکند و نیزباری از دوش نهادهای نظارتی و اطلاعاتی بردارد و حتی کمک موثری می تواند باشد برای انتخاب مردم درعرصه های ، سیاسی و فرهنگی اجتماعی …

مسئولین محترم نیزخود بهترازمردم برنقش جامعه خبرنگاری و رسانه ای کاملا واقف هستند بنابراین تمامی مدیران و مسئولین باید پاسخگوی رسانه وازجمله خبرنگار باشد و اگرمدیری حاضر به پاسخ گویی نشد باید از او بازخواست شود واین پاسخ گویی ابتدا به خبرنگاران خواهد بود چرا که خبرنگار حلقه واسط بین مردم ومسئولین است . اما متاسفانه بعضی وقت ها برخی ازهمین مسئولین گویا رسالت خبرنگار را از یاد می برند و نه تنها پاسخگوی وی نیستند بلکه به اوتوهین هم می کنند

مع الاسف در پی اتفاقات روزگذشته ی شورای اسلامی شهرسبزوار و آن هم در صحن علنی چندتن از اعضا که قراربود از ابتدای دوره پنجم شورا شعار انتخاباتیشان  یعنی شفاف سازی رامحقق کنند و ارائه گزارش کار به صورت شش ماه به شهروندان دهندکه تاکنون متاسفانه این شعارمحقق نشده و لذامصداق کلمه شفاف سازی و ارائه گزارش کار  با برخورد تند و اخراج خبرنگاراز صحن علنی آغازشد ، این توهین و اخراج  حتی در جایگاه یک شهروند هم نادرست بود چه برسد برای یک خبرنگار …!!!

گویا این آقایان ازخبرنگاران به خاطرشفاف سازی و گزارش نویسی  ازعملکرد این گروه از به اصطلاح نمایندگان مردم و ارائه آن به مخاطبین خود که همان همشهریان هستند بسی عصبانی هستند به طوری که به صورت توهین آمیزخبرنگاررا ازیک جلسه علنی اخراج میکنند.

لذا هیئت تحریریه ی رسانه هفت قلم هم مانند دیگرهمکاران خود این عمل زننده ازسوی برخی ازاعضای شورای شهررا شدیدا محکوم نموده و خواستار برخورد با عوامل آن و پاسخ گویی مسئولین مربوطه می باشیم و سکوت دراین زمینه را برنمی تابیم.

کانون خبرنگاران استانی وشهرستانی و نیز انجمن باید مجدانه به این قضیه ورود و برخورد کند و ازحیثیت خبرنگاران دفاع نماید چرا که این سکوت می تواند بعد ها برای خودمان دردسرساز شود و مورد هجمه های ناشایست دیگری از سوی برخی مسئول نماها شود  .

مدیرمسئول : جوادمحمدی دارینی

جوادباشتنی

#خبرنگار_تنها_نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *