همایش دهیاران روستاهای بخش روداب با حضورقاضی القضات و رئیس جهادکشاورزی شهرستان سبزوار

جوادمحمدی دارینی

دراین جلسه که برخی دیگر ازمسئولین شهرستان ازجمله رئیس ثبت اسناد، رئیس هیأت ورزش های بومی ومحلی، برخی اعضای شورای شهرسبزوار واعضای شورای شهرستان وعضوشورای استان حضور داشتند؛ برخی از دهیاران و رئیس شورای شهر روداب و نجم الدین عضورشورای استان به بیان مشکلات این بخش درحوزه امنیتی وکشاورزی و مشکلات شوراها ودهیاران منطقه پرداختند؛ ازجمله مسائل مطرح شده دراین جلسه عبارت بودند از: جولان زیادسارقان درروستاها وایجادناامنی دربین روستائیان این بخش. عدم حمایت قانونی از شوراها ودهیاران دربرخورد با عوامل ناامنی، عدم امکانات لازم پاسگاه روداب ازجمله خودرو گشت درسرکشی از روستاها، عدم شعبه قضایی درمرکزشهرروداب، عدم زیرساخت های لازم ازجمله اینترنت، وجود جاده های خاکی با وسعت ۲۰۰کیلومتر، وجود جاده پرمخاطره آسفالته روداب ازجمله روداب به سبزوار ومعطل ماندن  ترمیم آن.

 حضوربیش ازحد ماشین های ضایعاتی درروستاها وعدم راهکارها ی قانونی درجهت جلوگیری از ورود خودروهای مشکوک به روستاها، نبود دوربین در محلات روستاها به دلیل عدم اعتبار بودجه لازم ودر زمینه کشاورزی عدم حمایت از دامداران وکشاوزران در تامین موردنیاز فرآوردهای کشاورزی ونهادهای دامی منطقه روداب، جریمه های سنگین برای چاه‌های عمیق کشاورزی دربرداشت آب، تشکیل اتحادیه چاه‌های عمیق درجهت دفاع از حقوق آنها، درخواست یک دستگاه تراکتور به دهیاریها درجهت درآمدزایی واشتغال زایی، سند گذاری زمین های کشاورزی، احیا ومرمت قنوات و… دراین جلسه پس از استماع مشکلات منطقه؛ سیدی رئیس دادگستری و امانیان رئیس  جهادکشاورزی به بررسی مشکلات ارائه شده پرداختند و قول کمک و همکاری درجهت رفع موانع ومشکلات امنیتی وکشاورزی درحد توان دادند.

همایش دهیاران روستاهای بخش روداب با حضور قاضی القضات ورئیس جهادکشاورزی شهرستان سبزوار در بخشداری روداب برگزار گردید؛ دراین جلسه که برخی دیگر ازمسئولین شهرستان ازجمله رئیس ثبت اسناد، رئیس هیأت ورزش های بومی ومحلی، برخی اعضای شورای شهرسبزوار واعضای شورای شهرستان وعضوشورای استان حضور داشتند؛ برخی از دهیاران و رئیس شورای شهر روداب و نجم الدین عضوشورای استان به بیان مشکلات این بخش درحوزه امنیتی وکشاورزی و مشکلات شوراها ودهیاران منطقه پرداختند؛ ازجمله مسائل مطرح شده دراین جلسه عبارت بودند از: جولان زیادسارقان درروستاها وایجادناامنی دربین روستائیان این بخش.

 عدم حمایت قانونی از شوراها ودهیاران دربرخورد با عوامل ناامنی، عدم امکانات لازم پاسگاه روداب ازجمله خودرو گشت درسرکشی از روستاها، عدم شعبه قضایی درمرکزشهرروداب، عدم زیرساخت های لازم ازجمله اینترنت، وجود جاده های خاکی با وسعت ۲۰۰کیلومتر، وجود جاده پرمخاطره آسفالته روداب ازجمله روداب به سبزوار ومعطل ماندن  ترمیم آن وکشتار زیاد مردم در این جاده ها، حضوربیش ازحد ماشین های ضایعاتی درروستاها وعدم راهکارهای قانونی درجهت جلوگیری از ورود خودروهای مشکوک به روستاها، نبود دوربین در محلات روستاها به دلیل عدم اعتبار بودجه لازم ودر زمینه کشاورزی عدم حمایت از دامداران وکشاوزران در تامین موردنیاز فرآوردهای کشاورزی ونهادهای دامی منطقه روداب، جریمه های سنگین برای چاه‌های عمیق کشاورزی دربرداشت آب، تشکیل اتحادیه چاه‌های عمیق درجهت دفاع از حقوق آنها، درخواست یک دستگاه تراکتور به دهیاریها درجهت درآمدزایی واشتغال زایی، سند گذاری زمین های کشاورزی، احیاء ومرمت قنوات و… دراین جلسه پس از استماع مشکلات منطقه؛ سیدی رئیس دادگستری و امانیان رئیس  جهادکشاورزی به بررسی وپاسخگویی مشکلات ارائه شده پرداختند و قول کمک و همکاری درجهت رفع موانع ومشکلات امنیتی وکشاورزی درحد توان دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *