جایگاه نمایندگی مجلس را با وعده های غیرواقعی تنزل ندهیم!

یاداشت

جایگاه نمایندگی مجلس را با وعده های غیرواقعی تنزل ندهیم!

در آستانه  انتخابات مجلس شورای اسلامی قرارداریم وبرخی ازکاندیدای نمایندگی نیزاز ماه ها قبل  به تکاپو افتاده و درصدد معرفی خود به مردم افتاده اند ولذا ازاین محله به اون محله ، ازاین روستا به اون روستا دررفت وآمد هستند وتبلیغات خود را به طورغیررسمی از ماه ها قبل شروع کرده اند نمایندگان فعلی نیزبه رفت وآمد وسرکشی خود به مناطق مختلف حوزه انتخابیه خودرفته و بعضا از مدارس شروع ودر روستاها ادامه می دهند وبه کمک های فقیرانه ی خود به مردم نیزقوت بخشیده اند! اما آنچه مردم جامعه باید بدانند وظایفی است که یک نماینده درحیطه قانونی نمایندگی  خود ودرقبال مردم  وجامعه باید داشته باشدکه دراینجا جهت تنویرافکارمردم به بیان آن وظایف وواقعیت های موجودمی پردازیم: متاسفانه اکثر مردم فاقد این شناخت هستند که همین عدم آگاهی از یک طرف انتظارات مردم ازنمایندگان را بیش ازحد نموده وازطرفی باعث سوء استفاده ی  برخی ازکاندیدا ازاین ناآگاهی می شودبه طوری که  گاهي خود كانديداها نيز براي اين كه آراي بيشتري را جذب كنند ترفندهاي تبليغاتي خاصي به كار مي برند كه با وظيفه هاي ذاتي نمايندگان فاصله زيادي دارد.برخي از نامزدها و طرفدارانشان از مشكلات موجود جامعه بهره مي‌گيرند و حل آن مشكلات را به مردم وعده مي دهند تا بتوانند حداكثر آراء را كسب كنندوالبته درواقع جایگاه نمایندگی مجلس را درحد شورای شهروشهرداری ناآگاهانه وبعضا عامدانه تنزل می بخشند.عده اي از مردم سخنان پر از زرق و برق اين كانديداها را باور كرده و نماينده خود را بر اساس تيزرهاي تبليغاتي انتخاب مي كنند.همانطور که ذکرشد بسياري از مردم از وظايف نمايندگان مجلس آگاهي ندارند و انتظار دارند كه آنها وظايف مديران دستگاه هاي اجرايي را انجام دهند.

هنگامي كه نمايندگان مجلس در محافل عمومي حضور مي يابند مردم تقاضاي اشتغال، وام، تامين جهيزيه و پرداخت هزينه درمان  وجاده سازی ، مدرسه وحسینیه سازی و…می کنند که این نشان دهنده ناآگاهي آنها از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.

ازطرفی برخي از مردم تمام نارسايي‌هاي منطقه را ناشي از عملكرد ضعيف نماينده مي‌دانند، در حالي كه پرداختن به برخي از كاستي ها در حيطه وظايف نمايندگان مجلس نيست.همه بايد بدانيم؛ سرمايه گذاري، ايجاد كارخانجات توليدي، عزل و نصب مديران دستگاه هاي اجرايي، رفع بيكاري و ايجاد اشتغال، ارائه خدمات از قبيل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غيره از وظايف قوه مجريه و نماينده عالي دولت در شهرستان يا استان است نه نمايندگان مجلس.

نماينده مجلس در مقام وكيل مردم موظف به نظارت بر اجراي اين امور در منطقه و كشور است و حق دخالت در اجراي آنان را ندارد. به عنوان مثال انتصاب روسای ادارات كه در حيطه كاري نمايندگان نيست و كار اصلي قوه مجريه است توسط برخي نمايندگان مجلس واز جمله نمایندگان دیارما ازگذشته تا حال به يك عادت معمول تبديل شده ودرهمین راستا به افراد خود حتی قول انتصاب درفلان اداره را نیزمی دهند ومع الاسف با کسب آراء اولین کار خود را جایگزین کردن نیروهای خود درادارات مختلف حوزه انتخابیه خود می کنند بدون اینکه  شایسته سالاری  را درنظربگیرند بعضی اوقات  هم دو نماینده با هم درجایگزین  کردن افراد خودبه یک معامله ی پایاپای دست می زنند!!! وچه بسا به خاطرهمین رویکرد برخی افراد کارآمد وشایسته را ازگردونه خدمت رسانی حذف می کنند! متاسفانه  در انظار عمومي نیزمردم نماينده اي را موفق تر مي دانند كه بتواند در ادارات شهرستان وحتی ادارات كل استاني بيشترین  نيرو را بگمارد. از نماینده انتظار یک کارچاق کن را دارند و از او می خواهند قالتاق باشد تا بتواند حتی اگر شده در حق استانی دیگر ظلم کند و بودجه ای که حق آن استان است از آنها بگیرد و در استان خود خرج کندولذا از مضرات این اوضاع این است که نماینده اگر نماینده ای متعهد و مومن نباشد برای اینکه هر دوره در مجلس بماند ناچاراست بجای قانون گذاری و نظارت صحیح، کارش کارچاق کنی مردم، حرف زدن های پوپولیستی، حق کشی ،مواضع ظاهری و عمل کردن بر خلاف آن ظواهر، عدم رسیدگی درست به بحث نظارتی و قانون گذاری کلان به شکل صحیح و از این دست موارد باشد. وچه بسا برای به دست آوردن بودجه ای که بتواند انتظارپوپولیستی حوزه خود را برآورده کند دست به استیضاح به ناحق فلان وزیر بزند تا به خواسته خودبرسد یا برعکس با گرفتن مبلغی از فلان وزیرمورداستیضاح  برخلاف اخلاق وقانون  از استیضاح وی بگذرد به طوری که این اتفاق متاسفانه درهمین دوره کنونی مجلس نیزافتاد! اما آنچه که مردم باید دردرجه اول بدانند اینست که مقام نمایندگی مجلس یک مقامی ملی است، نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی‌ آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص؛ لذا مردم یک حوزه نباید فکرکنند که این نماینده انتخاب شده باید فقط به فکر حوزه خودش باشدومانند شهردار یا شورای شهر نسبت به حوزه انتخابی خودعمل کندالبته این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با مردم حوزه انتخابیه خودوپیگیری امورآنان نیست . نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:الف ـ قانونگذاری ب ـ نظارت : بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بر این اساس پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شودکه «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود و«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گرددوالبته لوایح و طرح ها بر اساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.وهمچنین تصویب برخی از قوانین مثل قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)،عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)،تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)ومحدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ (اصل ۷۹ قانون اساسی) و… اینها از وظایف قانون گذاری مجلس است. اما درحیطه نظارت: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد

ازجمله  نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:

وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی). لذا ازهمین حیث نمایندگان مجلس درحوزه انتخابی خود به جای دخالت درامور ادارات وعزل ونصب مسئولین ادارات شهرستان  باید برعملکرد مسئولین ادارات وسازمان ها نظارت کنند وشکایات مردم از سازمان ها را پیگیری ونارسایی های موجود را به مسئولین تذکر دهند. سخن دراین زمینه بسیاراست اما مردم عزیزبدانند که با نگاهی به کاندیدا و بررسی دقیق گذشته و حال افراد می‌توان کاری کرد که فرد اصلح وارد خانه ملت شود و باید در انتخاب‌هایمان به شعارهای تبلیغاتی افراد واقعا با دقت نگاه کنیم و فریب برخی وعده ها را نخوریم و همیشه مدنظر داشته باشیم که کار یک نماینده کار اجرایی نیست و وضع قوانین ونظارت بر مسائل از وظایف اصلی نمایندگان خانه ملت است متاسفانه شهرستان سبزوار چنان خیری ازنمایندگان خود ندیده است!چرا که اولا به خاطروعده ووعیدهای نادرست وخلاف واقع وفراترازتوان خود نمایندگان وازطرفی انتظارات بالایی که به خاطرهمین وعده های کذایی دربین مردم وجوددارد برخی ازنمایندگان را چنان هیجان زده کرده است که وظیفه اصلی خودرا فراموش نموده وبه فرعیات واموری که به آنها مربوط نمی شودمی پردازند به طوری که در اموراجرایی حوزه انتخابی خود که وظیفه آنها نیست بسیاردخالت می کنند وچه بسا کارها را مختل می کنندواینجاست که نه نمایندگان می توانند به وظیفه ی اصلی خویش بیندیشند ونه مردم به انتظارات خود درقبال آن نماینده می رسند.امیداست که دراین دوره با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه مردم عزیزبتوانند براساس واقعیات جامعه تبلیغات سره از ناسره ی نامزدها را ازهم تمیزداده ونامزدهای محترم نیزبراساس وظایف اصلی نمایندگی وبیان واقعیت ها وحقایق به مردم تبلیغات خود را آغازکنند.لذا حسن ختام سخن را خطاب به کاندیدای محترم قرارمی دهم که سخنی مشفقانه از بنیانگذارفقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که درنصیحت به نامزدهای انتخاباتی مجلس فرمودند:”نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود؛ و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایتْ حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخبْ حافظ اسلام می‌شود. باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد؛ و در صورتی که رقیب انتخاباتی به مجلس راه یافت، به دوستی و برادری، که چیزی شیرین‌تر از آن نیست، لطمه‌ای نخورد.” (صحیفه امام ، ج ۲۱، ص: ۱۱)

جوادمحمدی دارینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *