پرونده ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد

پرونده ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد

با آغازفرایند انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ؛ ثبت نام داوطلبان انتخاباتی از دهم آذرماه شروع شد . درحوزه انتخاباتی شهرستان های سبزوار،جوین ، جغتای ، داورزن وششتمد نیزاز روز اول ثبت نام درمحل فرمانداری شهرستان سبزوارآغازگردید. شنبه ۱۶ آذرماه نیزآخرین روزثبت نام داوطلبان بود  که مجموعا ۶۷ نفر ثبت نام کردند. اگرچه فرماندار ویژه سبزوار قبلا گفته بود که تعداد  ۱۰۲ نفراعلام آمادگی کرده اند ولی درعین حال این رقم ثبت نام شد گان نیزبرای راه یابی دونفرازاین تعداد به مجلس شورای اسلامی رقم کمی نیست یعنی برای هرصندلی تقریبا ۳۳ نفر!!!
دربین ثبت نام شدگان به تعداد انگشتان یک دست افراد شناخته شده ای دیده می شوند، ازجمله دونماینده فعلی که مجددا ثبت نام کردند و دو نفرنیز که دردوره های قبل هرکدام برای یک دوره نماینده مجلس بودند و تعدادی هم سابقه عضویت درشورای شهرسبزوار را دارند و افرادی که دردوره های گذشته نیز چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای شورای شهر نامزد شده بودند ولی موفق به کسب کرسی ها نشدند که اکنون امید دارند دراین دوره یکی ازکرسی های مجلس را تصاحب نمایند وتعداد زیادی نیز که برای اولین بار وارد گردونه انتخاباتی می شوند. البته باید منتظر ماند تا تاییدیه همه داوطلبان ازسوی هیئت های اجرایی ونظارت نهایی شود وببینیم چگونه تنورانتخابات داغ می شود ودرنهایت ازاین تعداد؛ چندنفر جهت تصاحب کرسی سبزرنگ مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت خواهند پرداخت .
نویسنده : جوادباشتنی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *