هردم ازاین ره بری می رسد !!!

جوادمحمدی دارینی/ مدیرمسئول

همشهریان عزیز حتما بارها این ضرب المثل را شنیده اند و در دوران حاضر نیز آن را به عینه مشاهده کرده اند: هر دم ازاین ره بری می رسد / تازه تر از تازه تری می رسد. به جرات می توان گفت که هریک از ضرب المثل های ایرانی سبب صدوری دارد و قدیمی ها بی جهت ضرب المثل ها را بیان نمی کردند. اما می خواهم با استفاده ازاین ضرب المثل سری دوباره یا چندباره به شورای شهر و شهرداری سبزوار بزنیم و به حواشی آن در روزهای اخیر بپردازم. دوره پنجم شورای شهرسبزواردوره ای پرتنش بوده و فعلا نیز هست به طوری که هیچیک ازدوره های گذشته به این شکل نبوده است. از ابتدای روی کار آمدن شورا و پس ازانتخاب شهردار حواشی بسیاری درآن مجموعه بوجود آمد که این تنش در همین سالجاری بین دو نفر از اعضای شورا با شهرداری به اوج خود رسید به طوری که این تنش واکنش برخی ازمسئولین استان را به دنبال داشت.

پس از استعفای دو نفری که برخی گمان می کردند عامل تنش درشورای شهر این دو نفر هستند و جایگزینی دوعضو علی البدل  یعنی مهدی مقصودی و حسن زارعی تقریبا تنش ها فروکش کرد و شهرداری هم با خوشحالی تمام از استعفای آن دو بزرگوار و  به دور از مخالفت ها و کارشکنی ها علیه خویش با روحیه مضاعف و با پشتوانه همه اعضای شورا کار خود را دنبال کرد. اما متاسفانه این آرامش نسبی دو سه ماهی بیشتر طول نکشید که برای چندمین بار تنشی از نوع جدید در مجموعه شورا و شهرداری بوجود آمد. سرمنشآ این تنش یکی از رسانه های همیشه منتقد شهردار بود. قضیه اصلی در ظاهر یک تکه کاغذ با عنوان “فیش حقوقی شهردار” بیش نبود. قضیه از این قرار بود که این رسانه کلیپی را می سازد که در آن فیش حقوقی شهردار را  به چند نفر از کارگران و مردم شهر به عنوان افشاگری و یا به اصطلاح خودشان مطالبه گری نشان می دهد تا به زعم خودشان افشاگری و مطالبه به حق کرده باشند. همین قضیه باعث عکس العمل اعضای شورا شد که مقصودی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر درحمایت از این رسانه و برخی نیز از جمله دکترمحمدی و کرامت رئیس شورای شهر در مخالفت با این رسانه و علیه یکدیگر موضع بگیرند و البته آقای شهردار نیز در یک نشست خبری به همراه کرامت شورای شهر به سوالات خبرنگاران پیرامون این شبهه پاسخ دادند هر چند رسانه مورد نظر قانع نشد و مقصودی نیز برخی سخنان کرامت وکوشکی را نقض کرد و دکترمحمدی نیز سخنان مقصودی را رد کرد ! اما این حقیر به عنوان یک شهروند و به عنوان صاحب رسانه برخود لازم دانستم که نکاتی را دراین زمینه بدون جانبداری از کسی و براساس واقعیت موجود بیان کنم : نکته اول خطاب به همکارانم در رسانه دیگر است که سرمنشآ این قضیه بودند. اولا ازاین عزیزان که به دنبال مطالبه گری هستند باید تشکر کرد اما حقیقتا این شیوه مطالبه گری شما شان وجایگاه رسانه را مخدوش کرد ! چرا که این مطالبه گری شیوه های خاص خودش دارد؛ مطالبه گری نباید از روی خصومت و عداوت باشد؛ مطالبه گری در جهت کمک به مردم و تسکین درد های آنان و به دست آوردن دل مردم زخم خورده ای  باید باشد که از فقر و فساد به ستوه آمده اند نه اینکه زخم آنان را تازه کنیم و بردرد آنان بیفزاییم؛ اینکه فیش حقوقی شهردار را به چند کارگری که از همه چیز بیخبرند و از قانون آن بی اطلاع هستند بدهیم و به آنها بگوییم بخوانند و ما صدای آنان را ضبط کنیم و منتشرنماییم دردی را دوا نمی کند بلکه بر درد آن کارگر افزوده ایم وچه بسا آسیب جدی به روح و روان آن کارگر و خانواده بیچاره می زنیم جدای از اینکه آن را تشویش اذهان عمومی به حساب آوریم. به نظراین عزیزان با پخش این کلیپ چه دردی ازمردم دوا شد ؟ چه مشکلی از آنها برطرف شد؟ آیا آنها می خواهند یقه شهردار را بگیرند و حقوق اضافی را از وی پس بگیرند.؟ آیا جز این است که کینه و نفرتشان نسبت به مملکت و مسئولینش بیش ازپیش شود؟ و به قول معروف خون آنان را به جوش آوریم؟؟؟ مطالبه گری شما در حقیقت باید از شورای شهر و درخواست تحقیق و تفحص ایشان از شهرداری و زیر مجموعه آن باشد. این را به مسئولش واگذارکنید و منتظر پاسخ باشید. ثانیا به عنوان پیشنهاد عرض می کنم اگر ما رسانه ها به دنبال مطالبه گری بخواهیم باشیم فراتر ازشهرداری هم دراین شهر بسیار داریم .

چرا ما نباید بابت گرانی ها، احتکارها ، عدم تنظیم بازار و…مطالبه گری کنیم ؟ چرا نباید نسبت به وضعیت دارو و درمان در شهرستان مطالبه گری کنیم؟ چرا یک خانم بایت پیدا نکردن یک انسولین دراین شهر به یک رسانه با گریه و زاری زنگ بزند و درخواست کمک کند؟!!. چرا از حقوق مدیران دیگر ادارات و سازمان ها سخنی نمی گوییم ؟؟ آیا به قول مقصودی همه دیگرمدیران شهری منصفانه حقوق می گیرند؟ نکته دوم بنده خطاب به اعضای محترم شورا ی شهرمی باشد.: اولا تناقض گویی برخی از اعضا با یکدیگر مورد بحث و قابل تامل است که این تناقض گویی بین مهدی مقصودی از یک طرف و دکترمحمدی رئیس قبلی و کرامت رئیس فعلی شورا  ازطرفی دیگر می باشد و موارد متناقض از جمله بحث حقوق شهردار و برکناری قاسم دارینی رئیس آرامستان های سبزوار ازنکات مورد اختلاف مقصودی با دیگراعضا وشهردار است که مورد ابهام است. لذا این عزیزان هوشیار باشند که تنش های سه سال گذشته اعضای شورا روی همین تناقض گویی ها بود که متاسفانه باعث عقب ماندگی شهرشد و سرانجام آن، استعفای دوتن ازاعضا بود ! اختلاف سلیقه و نظردربین اعضا طبیعی است و باید باشد اما تناقض گویی و تکذیب کردن سخن همدیگرغیر قابل قبول است چرا که مردم دعوای خانوادگی شورا را برنمی تابند و نسبت به آن رنجیده خاطر هستند و آسیب های جدی نیز بخاطرآن دیده اند. ثانیا : باتوجه به اینکه حق قانونی شوراست که تحقیق وتفحص از مجموعه شهرداری را در دستور کارخود قراردهد و با توجه به اینکه اکنون این قضیه در سبزوار شایع شده و حتی در روزنامه سراسری خراسان نیزچاپ شده است و برخی ازمردم هم رنجیده خاطر و دل نگران ازاین قضیه و از سویی مهدی مقصودی آن را غیرمنصفانه می داند و دکترمحمدی آن را درمقایسه با دیگران اندک می داند! و رئیس شورا نیز حقوق دریافتی شهردار و مدیران آن را قانونی می دانند چرا اعضا و رئیس شورا به دنبال تحقیق و تفحص از مجموعه شهرداری نیستند؟؟ مگر تحقیق و تفحص حق قانونی اعضای شورا نسیت ؟. برای یکبارکه شده است بیایید با اینکار به این قضایا و نگرانی ها خاتمه دهید؟ شهردارمحترم نیز باید به تصمیم شورا اگر اتفاق افتد احترام بگذارد واز این رویکرد نیزاستقبال کند چرا که اگر حساب ایشان پاک است از محاسبه چه باک است؟!. و سخن آخر اینکه شهردارمحترم نسبت به مطالبات رسانه ای نیزسعه صدر بیشتری به خرج دهد؛ اگر برخی مطالبه گری ها بیشتربه تخریب شبیه است ؛ و یا اگر بر وفق مراد نیست نباید آنها را به هوچی گری تعبیرکرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *