دو روی سکه ی شهادت شهید غیرت

سبزوار

یادداشت/ جوادمحمدی دارینی، مدیرمسئول

شهادت شهید غیرت در سبزوار یعنی شهید عزیز حمیدرضا الداغی دو روی سکه متفاوت از شهرستان سبزوار را نشان داد. یک روی آن ؛ مایه آبرومندی شهرستان و روی دیگر آن مایه سرافکندگی !!!

اتفاقی بسیار ناگوار واقدامی بسیار زشت از سه منظرعرفی، شرعی وقانونی از سوی چند جوان بزهکار ودارای سابقه کیفری فجیع درمزاحمت نسبت به نوامیس مردم که باعث شرمندگی مردم سبزواروسرافکندگی مسئولین امنیتی وقضایی شهرستان در سطح کشورشد روی سیاه آن بود وروی دیگر آن که البته این شرمندگی را پوشش داد عبارت بود از نشان دادن غیرت جوانمردانه ی مردی از تبارسربداران دردفاع از نوامیس مردم هرچند که منجربه ازدست دادن جان شود !

خون به ناحق ریخته شهید الداغی همه آن زشتی های روی دیگرسکه را با خود شستشو داد وعرق شرم مانده برچهره خطه دیارسربداران را پاک کرد.اما درجریان این قصه تلخ اما واگرهایی نیز وجود دارد که هم متوجه برخی ازهمشهریان می شود وهم متوجه مسئولین امنیتی وقضایی !!!

اما آنچه متوجه مردم می شود بی تفاوتی وعدم مسئولیت پذیری برخی از همشهریان درقبال این ماجرا است؛ اگر در فیلم خوب دقت شود ملاحظه خواهید کرد که چگونه برخی از پس پرده خفا بیرون آمدند وفقط نظاره گر این ماجرا بودند! که شاید اگر آنها نیز با این شهید همراه می شدند شاید این اتفاق تلخ نمی افتاد وبزهکاران به جای تعرض پا به فرار می گذاشتند و با وجود درصحنه بودن اینگونه ی مردم دردفاع ازنوامیس وطنشان این ضاربان بزهکار دیگر درهیچ کجا به خود جرأت نمی دادند اینگونه به دختران این مرزوبوم جسارت کنند. متأسفانه بی تفاوتی نسبت به هم نوعان پدیده ای مخرب است که جامعه ما گرفتارآن است و برخی و یا اگراغراق نباشد اکثراین اتفاقات تلخ وناگوارسرمنشأ ش این بی تفاوتی ها است و البته که باید به برخی از مردم شریف که بی تفاوت ازکنار این ماجراها می گذرند حق داد چرا که بعضا مثل مارگزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسند وبه همین دلیل به مصداق حدیث” عاقل از یک سوراخ دوبارگزیده نمی شود” عمل می کنند؛ چرا که بعضا به دلیل همین حمایت ها ودفاعیات از دیگران مجرم شناخته شده اند وقانون آنها را محکوم به دخالت درامور دیگران دانسته است !

 درهمین زمینه سوالی که ازمسئولین قضایی وارد است اینست که اگر همین شهید والامقام می توانست ازپس آن دوضارب برآید واحیانا صدمه ای به یکی ازآنان وارد کند وآنان شکایت می کردند آیا دادگاه ضارب را ( که به فرض شهید الداغی می بود) محاکمه نمی کرد ؟!

آیا آنجا هم به ایشان مدال افتخاربه عنوان مدافع نوامیس مردم می دادند ؟!

 آیا ایشان را به عنوان یک قهرمان به مردم معرفی می کردند یا به عنوان یک مداخله گر؟ آیا مقامامت قضایی همچون موردی تا به حال سراغ دارند که اینچنین فردی را به عنوان قهرمان معرفی کنند ؟!

 البته آمربه معروف را که مورد ضرب وشتم قرارگرفته مورد تفقد وتمجید قرارداده اند ولی یک مدافع را بعید می دانم !!!

اما آنچه متوجه مسئولین امنیتی وقضایی می شود اینست که با این اتفاق امنیت شهرستان  زیرسوال رفت چرا که این شهر سابقه زیادی دراین نوع قتل ها وجنایت ها دارد وطی سال های اخیرقتل های زیادی چه با سلاح سرد وچه با سلاح گرم اتفاق می افتاد! رسته ای ازپلیس ؛ معروف به پلیس پیشگیری هست ولی متأسفانه بیشتر خبرها یی که ازسوی روابط عمومی نیروی انتظامی منتشراعلام می شود همگی پس گیری هست نه پیشگیری وغالبا نوشدارو پس ازمرگ سهراب است !!!!

 متأسفانه دربرخی مکان ها جای نیروهای امنیتی خالی است .در جلو مدارس خصوصا هنگام تعطیل شدن مدارس ودرپارک ها و مکان های پرازدحام مأمورین باید حضوربیشتری داشته باشند که مع الاسف این گونه نیست موتورسواران مزاحم خیلی راحت درغیاب مأمورین درجلو مدارس جولان می دهند !

امیدوارم بعد ازاین قضیه حضورمأمورین عزیز امنیتی وانتظامی دراین مکان ها بیشتروجدی ترشود. متأسفانه سابقه ضاربان مزاحم عملکرد مسئولین قضایی شهرستان را نیز زیرسوال برده است که چگونه کسی که سابقه کیفری بزرگی درپرونده خویش دارد این چنین آزادانه وبا وقاحت وجسارت تمام به خودش اجازه می دهد که اینگونه درملأ عام مزاحم نوامیس مردم شود و خون انسان غیرتمندی را بریزد ؟!

شعارهایی که علیه حاملان سلاح سرد می شد چگونه اجرایی شد که به همین راحتی علیه مردم چاقو می کشند ایا تا به حال با حاملان سلاح سرد برخورد داشته اید وآنان را به همین جرم محاکمه کرده اید؟

 چگونه بزهکاران به خود این چنین جرأت انجام این فجایع را می دهند؟؟ شاید اینان یا به سستی رسیدگی قضایی پی برده اند یا پشتوانه قوی دارند که ازپس معرکه نمی ترسند!!

 لذا ازمسئولین قضایی انتظارمی رود که بدون هیچگونه اغماضی به دنبال خواسته به حق مردم شریف سبزوار باشید وحافظ آبروی این مردم ولایت مدار دارالمومنین باشید و نگذارید بیش ازاین مردم شاهد این اتفاقات تلخ وناگوارباشند و این چنین خون جوانان غیرتمندشان برزمین ریخته شود.

درپایان باید عرض شود که همه رسانه ها ومردم شریف ؛ منتظرتصمیم درست ودرشأن این شهرستان ازسوی مسئولین قضایی وامنیتی در قبال این اتفاق تلخ هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *