به بهانه سه ساله شدن نشریه هفت قلم

 

یادداشت

به بهانه سه ساله شدن نشریه هفت قلم:

دیماه ۹۸ مصادف با سومین سال انتشارنشریه فرهنگی اجتماعی هفت قلم سبزواربزرگ می باشد. برخودلازم دانستم که به این بهانه مطالبی را به استحضارمردم شریف ازجمله مخاطبین عزیز برسانم: دوهفته نامه هفت قلم به همت اعضای تحریریه وخصوصا مدیراجرایی آن آقای جوادباشتنی عزیز که حقیقتا موفقیت این مجموعه را باید مدیون ایشان بدانیم به لطف الهی ازدیماه ۹۵ کارخود را با جدیت شروع کرد. هفت قلم رسانه ای مکتوب ومحلی می باشد که صرفا درخدمت شهرستان سبزواروهمشهریان عزیزسربداران می باشد و این را برای خود ومجموعه آن یک افتخارمی دانم. چرا که معتقدم نشریات محلی هستند که می توانند زبان گویای محله ومنطقه خودباشند؛ و آنها هستند که می توانند گوش شنوایی نیز برای شنیدن صدای همشهریان باشد وبدون شک می توانند پل ارتباطی قابل اطمینانی  بین مردم ومسئولین دیارشان باشند . این حقیراحساس می کنم با شروع به کار هفت قلم توانسته ایم صدای مردم را بهتر وبه کرات به گوش مسئولین شهر برسانیم و بعضا مسئولین را نیزمجاب به پاسخگویی نماییم به همین جهت احساس می شود که مخاطبین اصلی ما که همان مردم عزیزشهرستان می باشند احساس خوشایندی نسبت به این نشریه دارند چرا که می توانند به راحتی مطالبه گری کنند که بخش صدای مردم درنشریه و کانال تلگرامی ونظرسنجی های آن گویای این حقیقت است ؛ البته باز هم باید قضاوت دراین زمینه را به خود مردم شریف واگذارکرد که چقدرازرویکرد این رسانه راضی هستند. اگرچه برخی ازصاحب منصبان دلسوزشهری نیزازاین هفته نامه رضایت دارند ولی برخی نیزناراضی هستند چرا که این نشریه آنها را واداربه پاسخگویی نسبت به عملکردشان می کند واین طبیعی می باشد مسئولی که چندان به فکرجامعه ومردم منطقه خود نیست و از پاسخگویی طفره می رود نمی تواند چنین رسانه ای  را تحمل کند و لذا هیچگاه ازآنهم حمایت نخواهد کرد و چه بسا درمقابل آن نیزجبهه گرفته و آن را نیزتهدید هم می کند !. با وجود بازارنابسامان کاغذ وافزایش هزینه چاپ وهزینه های جانبی آن  وعدم توجه مسئولین شهری به ویژه متولیان فرهنگی سبزوار که انتظار بیشتری ازآنها می رود ولی با عشق به همنوعان خود و درجهت احقاق حقوق مردم خوشبختانه دراین سه سال با انتشارمنظم توانسته ایم دربین ۴۲۸ نشریه مکتوب و الکترونیک دراستان خراسان رضوی با  امتیاز۵/۵۵ رتبه نوزدهم را ازکمیته رتبه بندی معاونت امورمطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی کسب کنیم که این نشان از فعالیت جدی وتلاش همکارانمان دراین نشریه می باشد. ازویژگی های هفت قلم مردمی بودن وغیرجناحی وحزبی بودن آن است به طوری که به هیچ جناحی وابستگی ندارد وهیچ عقد اخوتی نیز به هیچ یک ازاحزاب وسازمان ها و نهادها درحمایت ازآنها نبسته است. ولی به همشهریان خود تعهد مطالبه گری واحقاق حقوق  آنان درچارچوب قانون وموازین اسلامی وانقلابی داده است والبته خود را موظف ومقید به رعایت قانون مطبوعات می داند وحتی دراحقاق حقوق هموطنان هیچگاه به خوداجازه تخریب وخدای ناخواسته توهین به دیگران ازجمله مسئولین شهرستان نداده و درآینده نیزنخواهد داد. نسبت به همکاران رسانه ای خود نیز بنا را بردوستی وهمکاری گذاشته ایم چرا که معتقدیم اگرهمکاری وهماهنگی رسانه ها درمطالبه گری باشد و به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و جناحی به بررسی مشکلات شهرستان و ارائه راه کارهای مناسب درجهت برطرف کردن آنها بپردازیم توانسته ایم دین رسانه ای خود را به وطن وهموطنانمان ادا کنیم. لذا نشریه هفت قلم بعد ازاین نیزهمچون گذشته دراین راه دست همه دلسوزان شهرستان را درجهت اعتلای این سرزمین کهن می فشارد وآماده ی هرگونه همکاری مطبوعاتی با فعالان سیاسی فرهنگی و اجتماعی ازجمله فرهیختگان این دیارعزیزمی باشد. درپایان ازهمه عزیزانی (مردم شریف و مسئولین محترم، دوستان وهمکاران رسانه ای) که نسبت به این نشریه عنایت داشته و بعضا جهت عرض خدا قوت ، ازجمله برخی ازمسئولانی استانی به دفتر نشریه تشریف آوردند وما را مورد لطف قراردادند وهمچنین ازبزرگوارانی که با رهنمودهای مشفقانه وحتی با انتقادهای منصفانه وسازنده درجهت پربارشدن این نشریه وخدمت رسانی بهترما رایاری نمودند صمیمانه قدردانی نموده وهمچنان منتظررهنمودهای دلسوزانه و نقد سازنده این عزیزان هستیم. به امید اعتلا و آبادانی وسرافرازی سبزواربزرگ.انشاءا…/ جوادمحمدی دارینی/ مدیرمسئول

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *