بحران آب

چندی پیش که بادوستان وخانواده هایمان رفته بودیم پارک ، سروصدا وهیجان بچه ها نظرم راجلب نمود و ناخداگاه چشمم به وسایل بازی کودکانی افتاد که مشغول بازی بودند . ازهمه مهمتروجالبتراین بود که روی یکی از وسایل بادی نوشته بودند ( بحران آب را جدی بگیرید ) ، البته به واسطه شغلم بیشترکنجکاوشدم وجویای متصدی بازی کودکان شدم . برایم جالبترشد ، چرا ؟ چون که متصدی آن مجموعه به دورازتبلیغات وهیاهواین گونه شعاررا نوشته بود وابرازنگرانی از آینده مینمود حتی اسمی از نام پارک خودرا درجایی نصب نکرده بود . به همین دلیل گفتم مصاحبه ای داشته باشم بد نیست سوژه ای خوب ومتناسب با فصل تابستان ومصرف بالای آب  هم هست . خلاصه پرسان پرسان متصدی را یافتیم و درهمان هیاهووهیجان بازی کودکان شروع به گپ وگفته گویی دوستانه وصمیمی به صحبت نشستیم .

آقای متصدی سلام

باشتنی هستم از هفته نامه هفت قلم  /

لطفاخودتان رابرای مخاطبانمان معرفی کنید :

باسلام : بنده مهدی قاسمی هستم

جناب قاسمی : چی شد که به چنین شغل پرسروصدا رو آوردید ؟

بنده سروصداوهیجان ونشاط کودکان را دوست دارم وهرگزهم خسته نشده ام

آیا خودتان نیزصاحب فرزندهستید ؟

آری ، دو فرزند دارم .

جناب قاسمی بیشتر ازاینکه مزاحم وقتتان شدیم ، این بود که شعاری درمورد آب نظرم راجلب کرد

منظوروهدف ازانتخاب این چنین شعاری چه بود ؟

منظور، هدف وانتخاب این بود که بتوانیم ازابتدای کودکی ونوجوانی فرزندانمان را دراستفاده بهینه ی آب ازسنین

پایینتربه آنها بیاموزیم .

چرااین شعاررا برروی وسایل بازی کودکان نوشته اید ؟ اغلب کودکان که سواد خواندن ندارن ؟

کوچکترها به واسطه بزرگترها به پارکها میان واین که شماسوال فرمودید کودکان سوادخواندن ندارند ، بله درست است ، امابزرگترها سواد خواندن دارند وکوچکترها از بزرگترها می آموزند ودریادگیری بیشترمسائل این بزرگترهاهستند که موثراند .

آیا خودتان به این شعارصرفه جویی آب چه درمحل کاریا محل سکونت خود پایبندید یا فقط درحد یک شعار است ؟  صادقانه عرض کنم که شعارنیست و شدیدا پایبند به صرفه جویی ودرست مصرف کردن چه دربخش آب وچه مصرف انرژی هستم .

جناب قاسمی اگردرپایان حرفی یا پیشنهادی درباره آب دارید بفرمایید :

آموزش رابایدازپایه شروع کرد . به طورمثال مهدهای کودک ، مدارس وحتی تمامی ادارات درالگوی درست مصرف کردن صحیح را برای عموم فرهنگ سازی کنند .

انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.  پس بودنش مهم و صرفه جویی واستفاده درست از آن امری مهمتر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *