بحران آب را جدی بگیریم

#بحران_آب_را_جدی بگیریم

درنخستین نشست خبری دیروز شرکت آب و فاضلاب سبزواروباحضورحداکثری اصحاب رسانه سبزوارباموضوعیت بحران آب وصرفه جویی درمصرف درست استفاده کردن ازاین نعمت الهی صورت گرفت .

دراین نشست مهندس ریاضی مدیرعامل شرکت آبفای سبزوار با بیان اینکه امسال درمرزهشدارهستیم ، { مشکل قطع آب نداریم } گفت : البته این امرحتما با همکاری وهمیاری همشهریان عزیزدرمصرف درست آب صورت خواهد گرفت و اگرمشترکین محترم فقط %۱۰ درمصرف آب صرفه جویی کنندهرگزبه قطع آب وحتی جیره بندی مواجه نخواهیم شد وتمام دغدغه ما وهمکارانم دراین مجموعه این است که به چنین مشکلی برخورد نکنیم ودرحال حاضراین مجموعه درحالت آماده باش درصورت بروزمشکلات احتمالی درتاسیسات به سرمی برد که درکمترین زمان ممکن رفع نقص شود .

وی درپاسخ به یکی ازسوالات خبرنگاران مبنی بربرخوردبا استفاده ازانشعابات غیرمجاز گفت : باتوجه به شناسایی انشعابات غیرمجازی که درحال بهربرداری ازآب هستند ودرنظرگرفتن برخی ازهمشهریانی که ازازبارمالی مناسبی برخوردارنیستند تعامل وازواگزارکردن امتیازاقساطی به این عزیزان خبرداد وافزود تابه حال هم نتیجه مطلوبی به دست آمده است .

درانتهااین نشست ازسوی رسانه ها ، درباب نوع دعوت گرفتن ازاصحاب رسانه ها هم تقدیرشد .

درابتدای این برنامه ازسوی شرکت آب وفاضلاب سبزوارتمامی اصحاب رسانه را دربازدیدهای میدانی ازتاسیسات زیربنایی ودردست اقدام صورت گرفت .

تنظیم گزارش : جوادباشتنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *