آیا شورای شهرسبزوار به دنبال حاشیه سازی است !

یادداشت/ جوادمحمدی دارینی/مدیرمسول دوهفته نامه هفت قلم

شورای شهر دراین دوره با مسائلی دست وپنجه نرم می‌کند که تقریبا با شعارهای آنها وبا عنوان «یاران انقلاب» تناقض دارد. شورای ششم قبل ازتایید شدن حتی با حواشی بزرگی ازجمله تخلف وتقلب درانتخابات همراه شد به طوری که تا لبه پرتگاه رفت ولی عنابستانی که رئیس حوزه نظارت برانتخابات شورای های اسلامی استان بود به دادشان رسید و آنان را ازپرتگاه آبروریزی کشوری نجات داد !
متاسفانه درابتدای کار نیز به دنبال حاشیه روی رفتند به طوری که ازشعارهای تبلیغاتی خود فاصله گرفتند؛ به عنوان نمونه یکی از شعارهای اصلی خود آنان «شفافیت سازی» بود که رئیس آن به بهانه اینکه تنش ایجاد می شود آن را حذف کرد !

ولی وقتی با اعتراضات مواجه شد دوباره روی به شفافیت آوردند !

دومین نمونه عدم حمایت از رسانه ها  بود که بوجودآوردند وشاید با اینکارمیخواستند رسانه ها را ازخود دورکنند تاهرگونه که خواستند به دور ازچشم رسانه ها انجام دهند وچشم وچراغ جامعه که همان رسانه ها وخبرنگاران هستند را از خود رنجاندند؛ برخلاف دوره قبل وازجمله شهرداری که حقیقتا ازرسانه ها حمایت می کرداین بار گویا قصد دارند رسانه ها را با خود بیگانه کنند !

 و اکنون نیز مسأله فروش زمین ۲۴ متری انقلاب است که سر وصدای زیادی هم ایجادکرد !

 اعضای شوراگویا در ابتدای کارمی خواهند منبع درآمدی برای مجموعه شهرداری به دست آورد اما اینکه آیا این کار در آمد زایی محسوب می شود یا درآمد زدایی؟ به نظر می رسد فروش آن زمین به درآمدزدایی بیشتر شبیه است تا درآمدزایی !

چرا که اگرشورا ومجموعه شهرداری به دنبال درآمدزایی است نباید زمینی که درآینده می‌تواند منبع درآمد بزرگی برای شهرداری باشد بفروشد!

اگربنا باشد که شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنان خود املاک ومستغلات خود را بفروشد که باید چند روز دیگر شورا و شهرداری را ازاین شهرجمع کرد چرا که دیگرچیزی دربساط نمی ماند !

 همه دراین دوره امیدواربودند با روی کارآمدن شورای انقلابی تمام حواشی گذشته وزدوبندهای سیاسی، جناحی کنارگذاشته شود وهمه جز خدمت به خلق چیزی درسرنپرورانند! والبته مردم هم چیزی غیر ازاین را نمی‌پذیرند چرا که دراین دوره همه از یک گروه هستند: مجلس انقلابی، شورا انقلابی، فرماندارانقلابی و شاید شهردار نیز انقلابی !

همه یاران انقلاب هستند ومتحد در انقلابی بودن !

 ولی متاسفانه  گویا این دوره هم به قول ماسبزواریها  «جوری که باد میاد وشاخه می جنبد» مردم باید این آرزو بردلشان بماند !

 این عزیزان بداننداگر همین رویه را ادامه دهند درآینده مردم به شورای دوره های قبل غبطه خواهند خورد! پس دلسوزانه به این عزیزان توصیه می کنیم که اولا: به شعارهای خود درایام انتخابات رجوع وتوجه کنند وآنها را به یاد آورند.

 ثانیا: واقعا انقلابی عمل کنند وخود را وقف مردم نمایند واز دسته بندی های سیاسی پرهیزکنند وخالصانه و بدون چشمداشت به زخارف دنیوی درجهت خدمت به مردم گام بردارند.

ثالثا: با برنامه ی کارشناسی شده وبدون هیاهوودرجهت آبادانی شهر ورفع کاستی ها به پیش روند.

رابعا: شایسته سالاری، شفافیت، مردمی بودن ودرنهایت رضایت خداوند را مدنظرقراردهند وازحاشیه روی بپرهیزند چرا که با حاشیه سازی فقط عمرخود را تلف می کنند ومردم را آسیب زده ترازگذشته خواهند کرد. به امید محقق شدن آرزوی دیرینه مردم سبزوار! إن شالله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *